Kārlis Dzirkalis

2 bildes

16.04.1902 – 02.09.1997

Kārlis Dzirkalis (1902–1997) – Latvijas karoga vēstures pētnieks.

Dzimšanas laiks/vieta

16.04.1902
Cēsis

Miršanas laiks/vieta

02.09.1997
Kolumbusa

Personiska informācija

1918: nodibina 1. latviešu skautu pulciņu. Nodibinoties Latvijas skautu centrālai organizācijai 1920. gadā, ir tās sekretārs. Kļūst par 1. lielās nometnes – džamborejas rīkotāju un par Lielo ugunskuru programmu vadītāju ari turpmākās Lielajās nometnēs; ir vadītāju kursu priekšnieks; vairākkārt pārstāvējis Latvijas skautus starptautiskās konferencēs un džamborejas.
1919: pēc reālskolas beigšanas iestājies Cēsu pulka skolnieku rotā. 
1920: pēc demobilizēšanās  sāka studijas Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē.
1926: kā pirmais latvietis beidzis Augstākos skautu vadītāju kursus Gilvellā, Anglijā; bijis Akadēmiskā skautu kluba priekšnieks un Latvijas skautu priekšnieks (1926–27).
Strādājis Jaunekļu kristīgā savienībā par sekretāru un bijis Sabiedrisko lietu ministrijas dienestā (1934–1940). 

Čikagā strādāja grafiķa-zīmētāju darbu. Bija Čikāgas Latviešu organizāciju apvienības, Latviešu radio raidījumu komitejas, Amerikas latviešu 1. dziesmu svētku rīcības komitejas, Čikāgas Latviešu biedrības Nama fonda komitejas priekšsēdis u.c.

Profesionālā darbība

Nolasījis ap 300 kultūrvēsturisku priekšlasījumu. Darbojies Dziesmu, Pļaujas, Strādnieku svētku organizēšanā.

Periodikā izkaisīti ap 90 viņa rakstu par nacionāliem, kultūras, mākslas, jaunatnes, tūrisma, heraldikas u.c. jautājumiem.

20 gadus strādājis pie iecerētām 3 monogrāfijām – par Cēsu pilsētu, Cēsu pili un Cēsu Jāņa baznīcu. Pirms doSanās trimdā savāktos materiālus, līdz ar savu 5000 sējumu bibliotēku, novēlējis Cēsu vēstures muzejam. 

Trimdā publicējis plašus pētījumus heraldikā un korporāciju vēstures un ideoloģijas jautājumos, kas publicēti "Universitas". 

GRĀMATAS


1936: Latvijas karoga vēsture: populāri-zinātniska monogrāfija (Rīga: Grāmatu draugs)
1936: Cēsis – Vidzemes sirds: vadonis tūristiem pa Cēsu novadu (Rīga: Iekšlietu ministrijas Tūrisma birojs)
1937: Cēsu pilsētas un apkārtnes vēsture

Pseidonīms

Kārlis Cēsnieks

Izglītība

–1919
Cēsu Longīna Ausēja reālskola
Cēsis

1920–1926
Latvijas Universitāte
Arhitektūras fakultāte.

1930
Latvijas Universitāte
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte. Tautsaimniecības nodaļa.

Dienests

1919–1920
Cēsis
Brīvprātīgi iestājās Cēsu pulka skolnieku rotā, piedalījās cīņās.

Emigrē

1950
Čikāga