Justs Paļeckis

1 bilde

22.01.1899 – 26.01.1980

Justs Paļeckis (1899–1980) – lietuviešu dzejnieks, žurnālists, tulkotājs un sabiedrisks darbinieks. Lietuvā publicējis dzejoļu krājumus, sabiedriski politiska satura un memuāru grāmatas. No 20. gs. 20. gadu sākuma tulkojis lietuviešu valodā latviešu dzeju un prozu. Tulkoto autoru vidū Aspazija, Rainis, Kārlis Skalbe, Antons Austriņš, Valdemārs Dambergs, Pēteris Ērmanis, Viktors Eglītis, Mirdza Ķempe, Vilis Plūdonis, Jānis Poruks un citi, lietuviešu valodā tulkojis Rūdolfa Blaumaņa lugu "Skroderdienas Silmačos" un noveles. Uzturējis personīgus kontaktus ar latviešu rakstniekiem. Latviešu valodā izdotas atmiņas "Divas pasaules" (1983).

Dzimšanas laiks/vieta

22.01.1899
Telši

Miršanas laiks/vieta

26.01.1980
Viļņa

Personiska informācija

Dzimis kalēja ģimenē; vecāki – lietuvieši. 

1899: maijā vecāki pārcēlās uz dzīvi Rīgā; jaunību pavadījis Rīgas priekšpilsētā Torņakalnā, dzīvoja Mazajā Altonavas ielā 22.

1926: atgriezās uz dzīvi Lietuvā, taču uzturēja saites ar latviešu rakstniekiem.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1919: pirmā publikācija, dzejolis "Nākotnes cerība" ar pseidonīmu Žemaitainis Rīgas lietuviešu laikrakstā "Darbininku kova".

Aktīvi darbojies Rīgas lietuviešu biedrības pasākumos, lietuviešu laikraksta redakcijās.

1925: nodibinājis un vadījis lietuviešu žurnālu "Naujas žodis".

1932: pirmais dzejoļu krājums "Dienu nelaisvej" ("Dienu gūstā"); tajā līdzās oriģināldzejoļiem ietilpa 15 Raiņa dzejoļu un pa kādam Aspazijas, L. Paegles. Plūdoņa, J. Poruka, P. Rozīša, K. Skalbes. A. Austriņa. F. Bārdas, J. Akuratera, A. Bārdas, Ā. Ersa, K. SŠtrāla un Zvārguļu Edvarda dzejolim.

Iepazīstināja lietuviešu lasītājus ar latviešu literatūru: 1924. un 1926. gadā rediģēja un tulkoja divus žurnāla "Rūtas" jaunatnes biedrības izdotos nelielos krājumiņus "Iš latviu literatūros". Vairāki tulkojumi dzejā un prozā drukāti žurnālā "Naujas žodis". 

Savukārt lasītājiem Latvijā latviskojis Kosta Korsaka apceri par lietuvju literatūru, kā arī atdzejoja dažus dzejoļus Rūdolfa Egles un Andreja Upīša "Pasaules rakstniecības vēsturei".

Atmiņu grāmatās "Dzīve sākas" (1967), "So|i smiltīs" (1968), kas izdotas Viļņā lietuviešu valodā, gan grāmatā "Divās pasaulēs" (1983. gadā tulkota un izdota Latvijā), daudz stāstīts par Rīgā pavadīto dzīves posmu, par jaunību Daugavas krastos.

Pseidonīms

Žemaitainis

Darbavieta

Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Korespondents Lietuvā.

1919–1922
Lietuvas sūtniecībā militārā atašeja sekretārs-tulks.

1922
Rīgas 1. lietuviešu pamatskola
Ludzas iela, Rīga
Skolotājs.

Izglītība

1907–1910
Beidzis Marijas Romas katoļu pamatskolu Torņakalnā; skola atradās Biešu ielā.

1920–1924
Beidzis Blūma privāto vakara ģimnāziju.

1926
Kauņa
Studējis filoloģiju Kauņas universitātē.

Apglabāts

Antakalnu kapi, Viļņa