Juris Kārkle

1 bilde

29.06.1893 – 16.08.1972

Juris Kārkle (1893–1972) – katoļu garīdznieks, garīgo rakstu un grāmatu autors, publicists un tulkotājs. 1910. gadā iestājies Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā, to beidzis 1916. gadā, kad arī iesvētīts par priesteri. No 1916. līdz 1918. gadam turpinājis studijas Petrogradas Garīgajā akadēmijā, ko beidzis ar teoloģijas kandidāta grādu. Kopš 1918. gada dažādās draudzēs visā Latvijā bijis vikārs, priesteris un skolu kapelāns. Jau studiju gados Pēterburgā pievērsies avīžniecībai un līdzdarbojies K. Skrindas vadītajā laikrakstā "Dryva", cieši sadarbojies ar laikrakstu "Latgolas Vōrds". 1921. gadā Kārkle atjaunojis 1. pasaules kara laikā Rēzeknē lielinieku iznīcināto spiestuvi "Darbs un zinība" (vēlāk "Darbs un zinātne"), kas ilgus gadus darbojās arī kā apgāds. Latgaliešu rakstniecībā Kārkle pazīstams kā ražīgs tulkotājs no latīņu, poļu un vācu valodas, ticības mācības un vēstures grāmatu autors, lūgšanu grāmatu sastādītājs. Pēdējais Kārkles darbs grāmatniecībā – bīskapa J. Peļčara grāmatas tulkojums 4 daļās "Goreigō dzeive voi kristeigō piļņeiba" (1-2, 1937).

Dzimšanas laiks/vieta

29.06.1893
Drēņi
Dzimis Rožupes pagasta "Drēņos".

Miršanas laiks/vieta

16.08.1972
Ilūkste

Profesionālā darbība

IZDEVĒJDARBĪBA UN DARBĪBA AVĪŽNIECĪBĀ

Jau studiju gados Pēterburgā pievērsies avīžniecībai un līdzdarbojies Kazimira Skrindas vadītajā laikrakstā "Dryva". 

No 1920. līdz 1935. gadam cieši sadarbojies ar laikrakstu "Latgolas Vōrds". 

1921: atjaunojis 1. pas kara laikā Rēzeknē lielinieku iznīcināto spiestuvi "Darbs un zinība" (vēlāk "Darbs un zinātne"), kas ilgus gadus darbojās arī kā apgāds.

Latgaliešu rakstniecībā Juris Kārkle pazīstams kā ražīgs tulkotājs no latīņu, poļu un vācu valodas, ticības mācības un vēstures grāmatu autors, lūgšanu grāmatu sastādītājs.

TULKOJUMI

1920: dziesmu grāmata "Dzīsmes ap Kunga Jezus Kristus mūku" (no poļu val.)
1921: luga "Pasōkuma skūlā" 
1922–1923: A. Moļa apoloģētiskais darbs "Ceļā uz patisību" (1-4)
1929–1930: C. Meinckena darbs "Īvods gorīgā dzeivē" (1-3)
1930: J. Svensona stāsts par islandiešu zēniem "Nonni un Manni"
1931: hagiogrāfisks darbs "Svātais Francs nu Sales"
1932: P. Keplera grāmata "Vairōk prīcas"

VĒSTURISKĀS APCERES

1924: apcerējumi par T. Moru, V. Ketleru

SASTĀDĪTAS GRĀMATAS

1928: "Marijanu lyugšonu grōmotiņa"
1928: "Teicit Kungu". 

MĀCĪBU GRĀMATAS

1921: "Ābece" (sast.)
1923: "Īsōkums vēsturē", plaši lietota Latgales skolās
1935, 1936: ticības mācības grāmatas pamatskolu 1. un 2. klasei (1935 un 1936).

Pēdējais Kārkles darbs grāmatniecībā - bīskapa J. Peļčara grāmatas tulkojums 4 daļās "Goreigō dzeive voi kristeigō piļņeiba" (1-2, 1937).

Izglītība

1910–1916
Pēterburgas Katoļu garīgais seminārs
Sanktpēterburga

Darbavieta

1916–1918
Laikraksts "Drywa"
Ņevas prospekts, Sanktpēterburga

1918–1919
Rēzekne
Rēzeknes draudzes vikārs un skolu kapelāns

1919–1920
Kaunata
Kaunatas draudzes prāvests

1920–1921
Rēzekne
Sāpju Dievmātes draudzes vikārs

1920–1935
Laikraksts "Latgolas Vōrds"

1921–1925
Rēzekne
Rēzeknes draudzes vikārs un skolu kapelāns

1925–1926
Barkava
Barkavas draudzes prāvests

1926–1927
Malnova
Malnavas draudzes prāvests

1927–1929
Mariampole [o]
Noviciāts mariāņu klosterī Mariampolē

1927–1929
Viļāni
Noviciāts mariāņu klosterī Viļānos

1929–1938
Rēzekne
Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes prāvests

1940–1943
Aizpute
Prāvests Aizputes draudzē

1943–1945
Talsi
Talsu draudzes prāvests

1945–1955
Aizpute
Aizputes draudzes prāvests

1945–1955
Vacpiļs
Vecpils draudzes prāvests

1955–1957
Auce
Auces draudzes prāvests

1955–1957
Vaiņode [uo]
Vaiņodes draudzes prāvests

1957–1963
Skaistkalne
Skaistkalnes draudzes prāvests

1963–1965
Rubene
Rubenes draudzes prāvests

1965–1966
Demene
Demenes draudzes prāvests

1966–1968
Rūjiena
Rūjienas draudzes prāvests

1966–1968
Valmiera
Valmieras draudzes vikārs

1968–1972
Ilūkste
Ilūkstes draudzes vikārs

Apglabāts

08.1972
Katoļu kapi
Apbedīts Ilūkstes kapos.