Juris Helds

2 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

20.07.1942
Jelgava

Personiska informācija

Dzimis 1942. gada 20. jūlijā aktiera Jāņa Ķikuļa (1904–1970) un Apolonijas Ķikules (dzimusi Dobelē) ģimenē.
Līdz 1965: uzvārds – Ķikulis.

Profesionālā darbība

1967: pirmā publikācija – dzejoļu kopa ("Es meklēju sevi pretrunu ceļā...", "Manas sāpes var saprast ievainots zvērs...", "Ir tikai nakts") laikrakstā "Literatūra un Māksla" 29. jūlijā.

Dzejoļu krājumi
1977: Naktsputna testaments
1980: Sirmās atslēgas
1987: Atmiņas lauskas
1994: Absinta laiks
2000: Uz aizmūžiem
2003: Lombards
2007: Septiņi putni pār ceturtdienu
2011: Tumsas krīts
2014: Viņpus
2016: Mirkļa vējainais pieskāriens
2020: Svētījiet maldugunis

Citātu galerijaPar Jura Helda dzeju
"Helda dzejas ceļā nav vērojama vētraina evolūcija vai radikālas pārgrozības. Mainoties niansēs un atsevišķos vērtējumu parametros, dzejas kodols palicis ļoti stabils. [..]
Helda dzejā realizējas romantisma, simbolisma un sirreālisma trejsavienība, īpaši akruāls ir romantisma un sirreālisma tandēms, kur pirmo vijoli tomēr spēlē sirreālā poētika. Jūtamas arī eksistenciālisma un impresionisma papildiezīmes. Romantisms visjūtamāks kā garadzīves akcentējums, brīvības patoss, kā pagātnes aktualizācija un sapņa aktivitāte, kā noslēpumainības aura ap lietām un būtnēm un kā protests pret merkantilo pasauli. Simbolisma klātbūtne jaušama spēcīgajā estētismā, tieša – naturāla atspoguļojuma noliegumā, augstas pakāpes simbolizācijā, vēlmē tvert būtību, ne parādību vien.Helda dzejas dominante ir sirreālisms."

Lāms, Edgars. Klusā daba ar Juri Heldu. Latviešu dzejnieku portreti: Robežu šķērsotāji, robežu sargi. Rīga: Zinātne, 2007, 75. lpp.

Saiknes

Jānis Ķikulis - Tēvs

Izglītība

1949–1950
Vilces septiņgadīgā skola
Vilces pagasts

1950–1959
Rīga
Mācījies Rīgas 38. vidusskolā un 51. strādnieku jaunatnes vakarskolā.

1965–1965
Smiltenes vidusskola
Smiltene
Beidzis vidusskolu kā eksternis.

1966–1970
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Teātra fakultāte, neklātiene

Darbavieta

1960–1990
Valmieras Drāmas teātris
Lāčplēša iela 4, Valmiera
Aktieris