Juris Bebris

4 bildes

06.04.1859 – 02.02.1951

Juris Bebris (1859–1951) – pedagogs, rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, kordiriģents. Nozīmīgākais devums literatūrā – divas bērnības atmiņu grāmatas, kurās stāstījis par bērnu skološanu 19. gadsimta 60. gados, par savām gaitām Baltijas Skolotāju seminārā. Rakstījis periodikā par pedagoģijas, valodniecības, dārzkopības un citiem jautājumiem. Sarakstījis pirmo dziedāšanas mācības metodiku latviešu valodā, piedalījies pirmās dziedāšanas programmas izstrādāšanā latviešu skolām.

Dzimšanas laiks/vieta

06.04.1859
Cesvaines pagasts
"Ludzes"

Miršanas laiks/vieta

02.02.1951
Jūrmala

Personiska informācija

1876–1881: Baltijas Skolotāju seminārā, kur valdīja pārkrievošanas gars, piedalījies nelegālā literatūras pulciņā, kur, Friča Brīzemnieka pamudināti, semināristi vāca tautasdziesmas un sūtīja Brīvzemniekam uz Maskavu. Semināristu mērķis bija arī izkopt dziedāšanas mākslu.

1880: II Vispārējos dziesmu svētkos Bebru Jura vadītais Baltijas Skolotāju semināra vīru koris ieguva 1. vietu.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Jaunības atmiņu tēlojumi
1942: 
"Ganuzēna darbi un nedarbi"
1944: "Ganuzēns skolā un darbā"

Presē publicēti dzejoļi, stāsti, tulkojumi, recenzijas, raksti par pedagoģiju un valodniecību.


PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

1922: sastādījis "Dziedāšanas mācības metodiku".
1925: sastādījis "Vēstures mācības metodiku".
1925: kopā ar Jēkabu Mediņu, Krišu Melnalksni un Āolfu Šilleru sastādījis dziesmu izlasi skolām "Dziesmu vācelīte" (Rīga: A. Jessens). 2. iespiedums – 1926. gadā, 3. iespiedums – 1933. gadā.
1935–1938: pamatskolu latviešu valodas mācību grāmatu cenzēšanas komisijas un Pamatskolu dziedāšanas mācības grāmatu cenzēšanas komisijas priekšsēdis.

TULKOJUMI

1888–1903: strādājot Palangā, iemācījies lietuviešu valodu un tulkojis lietuviešu dainas.

1899: Turgeņevs, Ivans. Muižnieku perēklis. Liepāja: M. Pētersona grāmatu tirgotavas apgādība.
1906: Čehovs, Antons, Raksti [stāsti]. Liepāja: Liepājas latvisku grāmatu izdevēju biedrība.
1922: Kronvaldu Atis. Dzimtenes mācība. Rīga: A. Gulbja apgāds.
1929: Kārlails, Tomass. Strādāt un nepagurt. Rīga: Rīgas Latviešu Biedrības derīgu grāmatu nodaļa.
1952: Komarovskis, Gļebs. Stāsts par Korejas zēnu. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Saiknes

Raimonds Bebris - Dēls

Pseidonīms

Bideru Juris, Ziedoņu Juris, Ziedons

Papildu vārdi

Bebru Juris

Izglītība

Cesvaine
Cesvaines pagastskola un draudzes skola"Pagājušā gadu simteņa sešdesmitos gados Cesvaines pagastā vēl nebija pastāvīgas pagastskolas. Tanī laikā darbojās tā sauktās staigājošās skolas. Tās bija skolas bez pastāvīgām telpām, bet klejoja no vienām mājām uz otrām. Tāda staigājoša skola darbojās mūsu mājas kaimiņos Dzeņos. Tur skolotājs Kauss noturēja ik pa 2 nedēļām apkārtējo māju bērniem skolas mācības. Pēc divu nedēļu darba Dzeņos, skolotājs pārgāja uz Urpuliem, no kurienes pēc divām nedēļām atgriezās Dzeņos. Tā skolas darbi mainījās ik pa divām nedēļām katrā vietā no Mārtiņiem līdz Jurģiem." (Bebru Juris. Mana pirmā skola. Audzinātājs, 1937, Nr. 9.)

1876–1881
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga

Darbavieta

1881–1887
Rucava
Šēnberga vācu proģimnāzija, krievu valodas, matemātikas un dziedāšanas skolotājs

1888–1903
Palanga
Draudzes skolas pārzinis un Valsts proģimnāzijas dziedāšanas skolotājs

1903–1915
Liepāja
Liepājas pilsētas 4. elementārskolas pārzinis

1915–1918
Tartu
Rīgas mācību apgabala kanceleja

1918–1919
Liepājas pilsētas 1. pamatskola
Liepāja
Pārzinis

17.11.1918–30.04.1920
Latvijas Tautas padome
Liepāja
Latvijas Tautas padomes loceklis

1919–1919
Žurnāla "Jaunatnes Domas" redaktors

1919–1920
Liepāja
Liepājas iecirkņa tautskolu inspektors

1920–1926
Rīga
Rīgas apriņķa tautskolu inspektors

1926–1933
Rīga
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa tautskolu inspektors

Dzīvesvieta

1887–1888
Carnikava

1933–1951
Asari

Dalība organizācijās

1919–1919
Liepājas Latviešu biedrības priekšnieks

Apglabāts

Asari

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926

Tēvzemes balva
1939