Jūlija Janele-Viena

03.04.1894 – 03.02.1938

Jūlija Janele–Viena (īstajā vārdā Jūlija Janele) (1894–1938), literatūrkritiķe. Piedalījusies revolucionārajā kustībā. 1917. gadā bijusi laikraksta "Cīņa" redkolēģijas locekle, no 1920. gada – vadoša LKP pagrīdes darbiniece Rīgā. 1921. gadā arestēta, politieslodzīto apmaiņā nonākusi Padomju Krievijā. 1925. gadā beigusi Maskavas universitātes Sabiedrisko zinātņu fakulātes Filoloģijas nodaļu, 1929. gadā – aspirantūru. Strādājusi par augstskolu docētāju. 1937. gadā represēta, reabilitēta pēc nāves. Publicējusi revolucionāras tematikas dzejoļus un tēlojumus žurnālā "Taurētājs" (1916). PSRS latviešu periodiskajos izdevumos publicējusi literatūrkritikas un teorētiskus rakstus, kuros propagandējusi mākslas pakļautību komunisma ideoloģijai.

Dzimšanas laiks/vieta

03.04.1894
Braslavas pagasts
Dzimusi Braslavas, kādreizējā Vilzēnu pagasta "Plikšās".

Miršanas laiks/vieta

03.02.1938
Butova
Mirusi Butovas poligonā.

Personiska informācija

Dzimusi akmeņkaļa ģimenē.
Kā eksterne beigusi vidusskolu.
Piedalījusies revolucionārajā kustībā.
1917: bijusi laikraksta "Cīņa" redkolēģijas locekle.
1918: bijusi Viskrievijas Ārkārtējās Komisijas transporta nodaļas vadītāja.
1919: bijusi Sarkanās armijas politinformācijas daļas vadītāja.
No 1920: bijusi vadoša LKP pagrīdes darbiniece Rīgā.
1921. gada novembris: arestēta.
1922. gada decembris: politieslodzīto apmaiņā nonākusi Padomju Krievijā.
1925: beigusi Maskavas universitātes Sabiedrības zinātņu fakultātes Filoloģijas nodaļu.
1929: beigusi Maskavas universitātes aspirantūru.
1934–37: strādājusi par augstskolas docētāju.
1934–37: bijusi žurnāla "Celtne" redaktora vietniece.
1937: represēta (reabilitēta pēc nāves).
1938. gada 3. februāris: nošauta Butovas poligonā, PSRS.

Profesionālā darbība

1916: pirmās publikācijas – revolucionāras tematikas dzejoļi un tēlojumi žurnālā "Taurētājs".
PSRS latviešu periodiskajos izdevumos publicējusi literatūrkritikas un teorētiskus rakstus, kuros propagandējusi mākslas pakļautību komunisma ideoloģijai.

Dzimtais vārds

Jūlija Janele

Pseidonīms

Viena

Izglītība

Kā eksterne beigusi vidusskolu.

1925
Maskavas Universitāte
Maskava
Sabiedrisko zinātņu fakultātes Filoloģijas nodaļa

1929
Maskavas Universitāte
Maskava
Beigusi aspirantūru.

Darbavieta

1917
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Redkolēģijas locekle

1918
Viskrievijas Ārkārtējās Komisijas transporta nodaļas vadītāja

1919
Sarkanās armijas politinformācijas daļas vadītāja

1934–1937
Maskava
Strādājusi par augstskolas docētāju.

1934–1937
Maskava
Bijusi žurnāla "Celtne" redaktora vietniece.

Apcietinājums

11.1921
1922. gada decembrī politieslodzīto apmaiņā nonākusi Padomju Krievijā.

Dalība organizācijās