Jōņs Miglinīks

2 bildes

08.10.1896 – 06.07.1935

Jōņs Miglinīks (1896–1935) – latgaliešu skolotājs, direktors,
publicists, garīdznieks, redaktors un teologs. Mācījies Rīgas Nikolaja ģimnāzijā,
studējis Pēterburgas Katoļu garīgajā seminārā, Viļņas Katoļu garīgajā seminārā,
Insbrukas Universitātē un Vīnes Universitātē, kur ieguvis doktora grādu
teoloģijā. Bijis laikraksta “Latgolas Vōrds” redaktors. Pasniedzis ticības un
ētikas mācību Rēzeknes un citu Latgales pilsētu skolās. Dibinājis Latvijas
katoļu jaunatnes biedrību, kā arī aktīvi iesaistījies tās un citu katoļu
biedrību darbībā.

Dzimšanas laiks/vieta

08.10.1896
Miglinīki

Miršanas laiks/vieta

06.07.1935
Rīga

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē. Tēvu sauca Andrīvs (Andrejs). Ģimenē
bija vēl divi bērni – Boļeslavs un Tekla. Boļeslavs jaunības gados bija pazīstams kā aktieris, vēlāk kā politiķis un notārs,
savukārt Tekla – kā skolotāja.

Profesionālā darbība

Par pirmo publikāciju uzskatāms stāsts "Špitaleigōs izziņa"
(1925), kurš tika izdots atsevišķā grāmatā.


Viņa raksti, kuros tika izklāstīti hagiogrāfijas,
teoloģijas, kā arī ētikas un audzināšanas jautājumi, ir atrodami laikrakstā Katoļu
Dzeive", žurnāla "Zīdūnis" pielikumā "Sauleite", kā arī kalendārā "Latgolas
zemnīku kalendars".


Proza
1925: "Špitaleigōs izziņa".

Citātu galerija

"[..] jys korsti mīļōja sovu dzimtini un tautu un ar vysu
sovu energiju beja metīs dorbā sovas tautas lobā. [..] M. beja dzilš psichologs
un lobs paidagogs. Jō ciļvēceigo personeiba tyvynōja sev vacus un jaunus, un
jaunōs paaudzes audzynōšonai un izgleitōšonai jys nūsadeve ar sirdi un dvēseli."


Dir. Dr. J. Miglinīka pīmiņai. Latgolas Škola, Nr. 4.
01.04.1935.

Saiknes

Papildu vārdi

Jānis Miglinieks

Izglītība

–1915
Rīgas Nikolaja ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga

1915–1918
Pēterburgas Katoļu garīgais seminārs
Sanktpēterburga

1918–04.05.1919
Viļņas Katoļu garīgais seminārs
Viļņa
Ordinēts par priesteri.

1921–1923
Insbrukas Universitāte
Insbruka
Studēja filozofiju un teoloģiju, bet slimības dēļ studijas nepabeidza.

1926–1927
Vīnes Universitāte
Vīne
Ieguvis doktora grādu teoloģijā.

Dalība organizācijās

Latgales Tautas universitāte
Rēzekne
Darbojies universitātes valdē.

Latvijas katoļu akadēmiķu biedrība
Bija biedrības biedrs.

03.01.1930
Latvijas katoļu jaunatnes biedrība
Tika ievēlēts biedrības centrālajā valdē un ieņēma priekšsēdētāja biedra amatu.

Darbavieta

1919–1920
Strādāja par baznīckungu Lietuvā (Viļņa, Pagiriai) un Latvijā (Bebrene).

1920–1921
Rīgas diēzes Garīgais seminārs
Rīga
Strādāja par docētāju.

1920–1921
Rīga
Pildīja sekretāra pienākumus arhibīskapa kūrijā.

1923–1926
Aglona
Strādāja par skolotāju.

01.03.1928–06.1928
Aglona

06.1928–07.1929
Laikraksts "Latgolas Vōrds"
Rīga
Bija laikraksta redaktors.

01.08.1928–1934
Rēzekne
Pasniedza ticības un ētikas mācību Rēzeknes vidusskolās.

05.09.1928–1934
Rēzeknes Valsts skolotāju institūts
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Ieņēma institūta inspektora un institūta internāta vadītāja amatu.

30.11.1934–06.07.1935
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslava
Ar izglītības ministra lēmumu iecelts ģimnāzijas direktora amatā.

Apglabāts

Nautrēnu baznīcas dārzs