Johans Rīvijs

Lomas: tulkotājs

Dzimšanas laiks/vieta


Miršanas laiks/vieta

1586
Dobele

Personiska informācija

RĪVIJS (Rivius) Johans (? - 1586 Dobelē) - tulkotājs, viens no latv. luteriskās baznīcas rokasgrāmatas sastādītājiem.
Domājams, ka ieradies Rīgā no Reklinghauzenes (Vestfālenes novads). Ap 1545-53 strād. Jēkaba baznīcā, kurā tolaik darbojās latv. evanģēliski luteriskā draudze un dievkalpojumi notika pēc N. Ramma sastādītajiem un virsmācītāja (līdz 1552) J. Eka papildinātajiem tulkotajiem tekstiem. Pēc tam līdz mūža galam R. bijis mācītājs Dobelē (līdz 1567 latv. un vācu draudzēs, vēlāk vācu draudzē). No 1570 dzīv. Vecpienavā - Rīviju, tag. Lustes muižā Sīpeles, tag. Jaunbērzes pag. Pēc Kurzemes hercoga G. Ketlera aicinājuma R. tulk. M. Lutera mazo katehismu, kā arī gatavoja iespiešanai garīgās dziesmas u.c. baznīcas rokasgrām. daļas. Viņš izmantoja Jēkaba baznīcā iegūtos tulkojumus. Pēc R. nāves latv. luteriskās baznīcas rokasgrāmatas sagatavošanu pabeidza Kurzemes mācītāju red. kolēģija (K. Miks, B. Lembreks, J. Vegmanis) G. Reimera vadībā. To iespieda G. Osterbergera spiestuvē Kēnigsbergā trīs atsevišķās grām.: M.Lutera "Enchiridion. Der kleine Catechismus.." ("Enhiridijs. Mazais katehisms..", 1586), "Evangelia und Episteln.." ("Evanģēliju un epistulas.."), "Undeutsche Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge.." ("Nevācu psalmi un garīgās dziesmas..", abas 1587). Šīs grām. bija pamats, uz kura attīstījās tālākā latv. literatūra.
L. Straubergs J. Johans Rīvijs // IMM, 1933, 9-10.
Z. Frīde

Nodarbes