Jezups Kindzuļs

2 bildes

16.04.1888 – 1941

Dzimšanas laiks/vieta

16.04.1888
Dzimis Dricānu pagasta Kuzmās. 

Miršanas laiks/vieta

1941
1941. gada 28. maijā Daugavpilī arestēts un nogādāts cietumā, par tālāko likteni nav ziņu. Tiek uzskatīts, ka viņš gāja bojā cietumā

Personiska informācija

KINDZUĻS Jezups (1888.16.IV Dricānu pag. Kuzmos - 1941?) - rakstnieks, publicists un sabiedrisks darbinieks.
Dz. zemnieku ģim. Stud. agronomiju Pēterburgas univ. (ap 1908-1913). Latgaliešu nac. atmodas kustības aktīvs dalībnieks. Bijis Latgales pagaidu zemes pad. loc. (1917), Tautas padomes (1918-20), Satversmes sapulces loc. (1920), iekšlietu ministra b. (1920-21). Darbojies latgaliešu laikr. "Dryva" un "Jaunas Zinias", kur public. viņa raksti par lauksaimn., izglītību, kult. dzīves, latgaliešu sab. dzīves jautājumiem, kā arī daži stāsti. Laikr. "Latgalīts" (1921), "Latgolas Zemkūpis" (1925-35) un "Latgolas lauksaimnīku kalendara" red. (1924-35). 20. gados bijis latgales Lauksaimniecības b-bu savienības pr-js, tad sekretārs un agronomiskā biroja vadītājs. Pēc sav. likvidēšanas - zemnieks Kalkūnos. 1927 Latgales apgabala izstādē saņēmis 3 godalgas. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1926). 30. gados K. dzīv. Daugavpilī, strād. Zemes bankā. 1941. 28.V apcietināts, Daugavpils cietumā spīdzināts. Par bojāejas vietu un laiku ziņas ir pretrunīgas.
Pirmā publikācija - raksts bez virsraksta par latgalisko izlokšņu un latgaliešu rakstu valodas problēmām laikr. "Gaisma" 1906.26.I ar ps. Dzērkste. Sar. vienu no pirmajiem bērnības atmiņu tēlojumiem latgaliešu lit. - stāstu "Piteriša rībšona" ("Dryva", 1911, 19.I). 1931 izd. stāsts "Ar kristu pret Krystu" - raiti sarakstīts 20. gadu beigu Latgales dzīves tēlojums, kurā nosodīts baznīckungu pārliecīgs politikānisms. K. galv. devums lit. - daudzus gadus rakstītais apjomīgais rom. par Latgales atmodu "Pīters Vylāns" (1943), kas izdots pēc rakstn. nāves no rokraksta, ko dram. apstākļos saglabājuši uzticami cilvēki. Rom. atsedz 20. gs. sākuma - latgaliešu tautas atmodas laikm. gaisotni, idejas. Tam ir liela izziņas un kultūrvēst. vērtība, kaut arī tēli un to attiecības zināmā mērā šabloniski. Latgaliešu lit. konkursā 1944 romānam piešķirta 1. godalga. - Ps.: Čenču Jezups, Dzērkste.
L. Bukšs M. Jezups Kindzuļs un jo dorbs myusu tautas dryvā // Čenču J. Pīters Vylāns. Minhene, 1967; Trojanovskis V. Zemkopis, valstsvīrs, rakstnieks // Ludzas Zeme, 1993, 7.V; Broks J. Jāzeps Kindzulis // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995; Latkovskis D. Jezups Kindzulis // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 2002. 2. d.
I.Salceviča

Pseidonīms

Čenču Jezups

Izglītība

1908–1913
studējisstudē agronomiju Pēterburgas universitātē

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1926. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1926