Jens Grabovskis

1 bilde

Jens Grabovskis – tulkotājs, pedagogs. Pirmoreiz no Vācijas uz Latviju atbrauca 1992. gadā, bet latviešu valodu apguva 1994. gadā. Pēc dažiem gadiem 2000. gadā, pateicoties Roberta Boša fondam, atgriezās Latvijā kā vācu valodas un ģeogrāfijas skolotājs. Daugavpilī J. Grabovskis dibināja Reģionālo vācu valodas un Vācijas tālākizglītības centru, ko vadīja līdz 2003. gadam. Viņš ir pasniedzis vācu valodu Latvijas un Vācijas skolās.

Papildu vārdi

Jens Grabowski