Jeļena Smelova

Jeļena Smelova – tulkotāja. Ir tulkojusi latviešu autoru darbus krievu valodā. Tādu autoru kā, piemēram, Ingas Žoludes, Agneses Krivades, Gunta Bojāra un citu.

Papildu vārdi

Елена Смелова