Jēkabs Rasmanis

1 bilde
Lomas: grafiķis

04.01.1908 – 09.07.1998

Jēkabs Rasmanis (1908–1988) – grafiķis. Paralēli tiestietu studijām Latvijas Universitātē apmeklēja Jūlija Madernieka mākslas studiju, īpāsi pievēršoties grafikai un ornamentikai. Ilgus gadus strādāja apgādā "Grāmatu Draugs". Daudzus gadus bija atbildīgs izdoto "Laika" mākslas kalendāru ar gleznu reprodukcijām.

Dzimšanas laiks/vieta

04.01.1908
Jelgava

Miršanas laiks/vieta

09.07.1998
Ņujorka

Personiska informācija

Pirmā pasaules kara laikā ar vecākiem bijis Simbirskā, Krievijā, 1920: atgriezies
Latvijā.


1944: rudenī ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju; nonāca Vācija angļu zonā, Detmoldā, kur bija
latviešu Centrālkomitejas bēgļu dzīves arhīva pārzinis, kopš 1948. gada marta juridiskās
nozares referents. Šī laika dokumenti tikuši pārsūtīti uz Hūvera institūta arhīvu
Kalifornijā.

1950: maijā ar ģimeni izceļoja uz ASV, sākumā dzīvoja Minesotā, kopš 1952: Ņujorkā.

Profesionālā darbība

Studiju gados nedaudz rakstījis arī dzeju, atsevišķi dzejoļu publicēti periodikā, uzstājies jauno autoru dzejas lasījumos.

Zīmējis vākus Latvijas Radiofona programmām un plakātus.


1949: Lībekā Jēkabs Rasmanis sarakstījis apjomīgu darbu (vairāk
nekā 500 lapu mašīnrakstā) “Latviešu trimdinieki Vācijā”, kas nav publicēts.

No 1952. gada līdz aiziešanai pensijā 1979. gadam: apgāda “Grāmatu draugs”
grāmatu produkcijas pārzinis, daudzām apgāda grāmatām veicis arī māksliniecisko apdari.


Ar gleznām un akavareļiem piedalījās izstādēs.

Nodarbes

Izglītība

–05.1938
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja tieslietas; studijas beidza ar maģistra grādu tiesību zinībās.

Jūlija Madernieka mākslas studija
Rīga
Īpaši pievērsies grafikai un ornamentikai.

Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga
Mācījās laikā, kad tā bija klasiskā ģimnāzija.

Dalība organizācijās

Dzīvesvieta

1908–1944
Rīga

1944–1950
Detmolda

05.1950–1952
Minesota

1952–1988
Ņujorka

Evakuācija

1914–1920
Uļjanovska
Ar vecākiem atradies bēgļu gaitās Simbirskā.

Darbavieta

05.1929–09.1944
Rīgas radiofons
Doma laukums 8, Rīga
Vispārīgās daļas vadītājs un direktora A. Smilgas sekretārs (1934–1940). Šajā laikā izstrādāja autoru un izpildītāju honorāru noteikumus un likmes,
kas noderēja par paraugu Vācijas posmā.

1952–1979
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Beverley Rd 3402, Brooklyn
Apgāda “Grāmatu Draugs” grāmatu produkcijas
pārzinis, kalkulāciju aprēķinātājs, veidoja saziņu ar autoriem un tipogrāfiju, grāmatu izplatītājiem.

Emigrē

1944
Vācija
Ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

05.1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja no Vācijas.

Apglabāts

Katskilu brāļu kapi
Apbedīta pelnu urna.