Jēkabs Ķikuļa

Lomas: dzejnieks

1740 – 1777

Dzimšanas laiks/vieta

1740
Blome

Miršanas laiks/vieta

1777
Rīga

Personiska informācija

ĶIKUĻA Jēkabs (1740 Blomē - 1777? Rīgā) - pirmais zināmais latviešu tautības rokraksta dzejas autors.
Dz. Smiltenes draudzes Blomu kroņa muižas Ķikuļa māju saimnieka ģim. Bijis Vidzemes mājamatnieks - audējs. Būdams viens no brāļu draudžu literātiem, bija apguvis zināmu profesionāla rakstītāja prasmi. Atrasti divi Ķ.J. sacerēti dzejoļi (1777), tie ir emocionāli spilgti un īpaši izceļ sociālās netaisnības. "Viena Vidzemes cietumnieku bēdu dziesma..", domājams, ir viens no pirmajiem latv. laicīgajiem rokraksta dzejoļiem. Atbalstot Vidzemes zemnieku nemieros (1776-77) paustās prasības, Ķ.J. divas reizes dzimtļaužu vārdā rakstījis sūdzības. Tāpēc arestēts, miris cietumā.
Izdota grām. "Dziesmas" (1982).
L. Apīnis A. Ko mēs zinām par latviešu pirmo dzejnieku // Ķikuļa Jēkabs. Dziesmas. R., 1982; Sināte R. Ķikuļa Jēkabs // Universitas, 1998/99, 79.
Z. Frīde

Nodarbes