Jānis Radāns

1 bilde
Lomas: dzejnieks

16.11.1916 – 09.01.1998

Jānis Radāns (1916–1998) – dzejnieks. 1935. gadā pirmā publikācija dzejolis "Atminoties" laikrakstā "Pēdējā Brīdī". Dzejoļi publicēti Vācijas latviešu periodikā un ASV laikrakstos, kā arī dzejoļu kopa ievietota antoloģijā "Dzejas un sejas" (1962). Dzejoļu krājumā "Māņu majestātei" (1989) skepse, pašironija, romantantisksprotests, kā arī trimdinieku nepiesaistības traģika izteikta stilizētās, taču vizuāli piesātinātās žanra ainās un karnevāliskās groteskās. Dzejai raksturīgs dzīvības un nāves pretstatījums, skaistuma elēģisks cildinājums. Dzejas forma klasiska, lietots arī sonetu vainags.

Dzimšanas laiks/vieta

16.11.1916
Krasnodaras novads
Dzimis tolaik Jekaterinodarā, tagadējā Krasnodarā.

Miršanas laiks/vieta

09.01.1998
Kalifornija

Personiska informācija

Dzimis amatnieka Kārļa Artūra Jēkabsona un Almas Alīdes Jēkabsones ģimenē.
Strādājot LETA redakcijā, iepazinies un 1940: apprecējies ar mašīnrakstītāju, topošu aktrisi Zentu Kumsāri, piedzima meita Ruta un dēls Ēvalds, Vācijā piedzima otra meita Elga, bet ASV trešā meita Agnese.

1944: rudenī pēc neveiksmīga mēģinājuma nokļūt Zviedrijā nosūtīts uz Vāciju.
1950: izceļoja uz ASV, sākumā dzīvoja Kalifornijā, pēc tam dzīvoja pavadīti Ričmondā, bet vēlāk pārcēlās uz kalnu pilsētiņas (Pioneer)
tuvumā pašu celto māju, kur iekopa skaistu dārzu.


Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1935: pirmā publikācija – dzejolis "Es visu nakti Tevi gaidot salu..." laikraksta "Magazīna" 149. numurā, 22. martā.
Dzejoļi publicēti Vācijas latviešu bēgļu posma periodikā un ASV laikrakstos, žurnālos "Jaunā Gaita", "Treji Vārti", "LaRAs Lapa", kā arī dzejoļu kopa ievietota antoloģijā "Dzejas un sejas" (1962).

1960: 23. decembrī laikrakstā "Londonas Avīze" publicēta ziņa, ka līdzās citu dzejnieku sakārtotiem dzejas krājumiem, izdošanu gaida arī Jāņa Radāna dzejas krājums "Testaments" (dzejas krājums ar šādu nosaukumu nav ticis izdots, un pirmais un vienīgais dzejnieka dzejas krājums autorizdevumā iznāca vien 1988. gadā).

1988
: dzejoļu krājums "Māņu majestātei" (autorizdevums).

Bēgļu gados Vācijā darbojies laikraksta "Latviešu Ziņas" (Eslingena) un "Latvija" (Švābu Gminde) redakcijās.
ASV kādu laiku rediģēja Ziemeļkalifornijas Baltiešu padomes izdevumu "Baltic News".

Citātu galerijaPar Jāņa Radāna dzeju un personību
"Jāņa Jēkabsona klasiskā izglītība, nopietnas literatūras un valodu studijas deva arī savus stipros balstus Jāņa Radāna dzejai. Tā tālu stāv no tukšas pļāpāšanas, paviršiem vārdu sačupojumiem un banālu jūtu uzbāzības. Turpretim Jānis Radāns nebaidījās blakus traģisku dzīļu izgaismojumiem notvert ari dzīves komisko puanti un panākt dažādu pretpolu starpā tikai mākslā iespējamo izbalansējumu. Aizgājējs mīlēja savrupu dzīvi, vairījās trokšņa un nekad nekāroja arī apkārtnes ievērību. Dotību viņam netrūka. Jau skolas gados – beidzis Rīgas pilsētas 1. ģimnāziju – viņš parādīja izcilu apdāvinātību, kas ļāva viņam papildināt zināšanas dažādos virzienos, piemēram, stenografijā. Taču vienam otram viņa draugam un laika biedram šķita, ka Jānis Jēkabsons savas dotības īsti
neizmanto tā, kā to kāds cits būtu darījis savas karjeras labā. To netieši viņš ari atzīst savā dzejā, kura tagad radusi savu paredzējumu: "Kaut kur smeldz. / Bet tas nekas./ Ilgi esmu kāpis./ Lai reiz brūk un sagāžas/ Dzīves debesskrāpis."
Gulbītis, Jānis. Miris dzejnieks Jānis Radāns. Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija", Nr.4 (24.01.1998)

Par dzejas krājums "Māņu majestātei" (autorizdevums, 1988)
"Tikai 1988. gadā nāca klajā Jāņa Radāna pirmais un vienīgais dzejoļu krājums "Māņu majestāte", kurā jo pilnīgāk atklājas viņa īsta dzejnieka dāvanas. Šai nelielajā krājumā (122 lappuses) Radāns parāda lielisku valodas plūdumu, reizēm asprātīgi izteiktu ironiju par trimdas dzīves norisēm, reizēm rezignāciju ar pesimisma noskaņām un visu to - teicamā formas svaigumā. Krājumā ir arī pusducis rūpīgi nostrādātu dzejoļu itāļu renesanses soneta formā un pašā noslēgumā pat sonetu vainags ("Jaunais miljonārs"). Tā ir ļoti sarežģīta un reta klasiska dzejas forma, kas prasa lielu poētisku meistarību un latviešu lirikā sastopama tikai kādu sešu dzejnieku darbos (P. Blaua, K. Štrāla, J. Sudrabkalna, A. Franča, K. Dziļlejas). Sonetu vainags sastādās no 5 sonetiem, pie kam pēdējā soneta jeb maģistrāles visas 14 rindas veido iepriekšējo 14 sonetu rindas, kas turklāt katra ir arī ik iepriekšējā soneta beigu rinda. Lai šādā dzejas formu sarežģītībā izpaustos ne tikai ritma un atskaņu ekvilibristika, bet atmirdzētu pilnvērtīga dzeja, ir nepieciešams īpašs dzejnieka talants."
Derums, Mārtiņš. Beidzies dzejnieka Jāņa Radāna mūžs. Latvija Amerikā, Nr.5 (31.01.1998)

Nodarbes

Dzimtais vārds

Jānis Evalds Jēkabsons

Izglītība

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga

1930–1934
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga
Ģimnāziju beidzis ar izcilību.

1934–1937
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: ģermāņu filoloģija.

Darbavieta

1936
Latvijas Telegrāfa aģentūra LETA
Rīga
Aģentūras redakcijas darbinieks, žurnālists un stenogrāfs. 1936: svarīgu sanāksmju runu stenografēšana, stenografējis arī Latvijas Republikas prezidenta Kārļa Ulmaņa runas.