Jānis Polis

2 bildes

Jānis POLIS (1956) ir kultūrvēsturnieks un literāts, strādājis arī par skolotāju, jaunībā publicējis dzeju un prozu galvenokārt presē, vēlāk pievērsies publicistikai un kultūrvēsturiskām apcerēm. No 1992. līdz 2003. gadam vadījis brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju "Kalna Kaibēni" un publicējis pētījumus "Teātra gājums Vecpiebalgā" (1995), "Vecpiebalgas skola" (1996) un "Pie tēvu zemes dārgās" (1999). Kopš 1997. gada Jānis Polis ir izdevniecības "Kultūras biedrība "Harmonija"" galvenais redaktors. 2003. gadā Jānis Polis nodibina grāmatniecības firmu "Selja", pirmais tajā izdotais darbs - Ingunas Baueres romāns "Pieskāriens tumsā".
Pēc Līgas Bērces materiāliem.

Dzimšanas laiks/vieta

04.05.1956
Vecpiebalga
Dzimis Inešu pagasta "Tožiņos" zemnieku ģimenē.

Personiska informācija

Jānis Polis ir mācījies Kaudzīšu pamatskolā, jaunākajās klasēs radusies interese par vēsturi un literatūru.

Darbavieta

1992–2003
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"
Kalna Kaibēni
Muzeja vadītājs

1997
Kultūras biedrība "Harmonija"
Cēsis
Galvenais redaktors