Jānis Ozoliņš

2 bildes

Jānis Ozoliņš (1984) – literatūrzinātnieks, mūziķis. Kopš 2005. gada grupas "Sigma" komponists un solists. 2009. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā saņēmis mākslas maģistra grādu humanitārajās zinātnēs Kultūras teorijas specialitātē. Strādājis par skolotāju Puškina licejā, vēlāk par lektoru LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Bijis žurnāla "Latvju Teksti" literatūrkritikas nodaļas, vēlāk galvenais redaktors. Kopš 2013. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks un vieslektors Latvijas Kultūras akadēmijā, kopš 2019. gada – vieslektors Latvijas Mākslas akadēmijā. Literatūrpētnieciskās intereses saistītas ar stāstījuma teoriju, prozas retoriku, dzimtes studiju problemātikas un maskulinitātes izpētes jautājumiem. 2020. gadā ieguvis doktora grādu filoloģijā par rakstnieces Andras Neiburgas prozai veltīto disertāciju.

Dzimšanas laiks/vieta

02.08.1984
Rīga

Profesionālā darbība

Literatūrzinātniskā darbība

Pētnieciskās intereses
Stāstījuma (naratīva) teorijas, prozas retorika, kognitīvā poētika, dzimtes studijas, maskulinitātes studijas, laikmetīgā latviešu literatūra (no 20. gs. 80. gadu vidus līdz mūsdienām), kino vēsture un teorija.

Zinātniskās publikācijas
2016: Vērdiņš Kārlis, Ozoliņš Jānis (Eds.). Queer Stories of Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
2018: Ozoliņš Jānis (sast., zin. red.). Andra Neiburga: stāstījums, dzimte, valoda, attēls. Rīga: LU LFMI.
2022: Ostups, Artis, Ozoliņš Jānis, Vērdiņš Kārlis (sast., zin. red.). Monta Kroma: dzeja un refleksija. Rīga: LU LFMI.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

2012: Rolāns Barts "Teksta bauda" (no franču valodas tulkojuši Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš)

Darbība mūzikā

līdz 2005: rokgrupa "Punch", dalībnieki Jānis Ozoliņš un Uģis Eihvalds
Saņemta balva par labāko debiju festivālā "Sinepes un Medus 2004"

kopš 2005: indīroka grupa "Sigma", dalībnieki Jānis Ozoliņš (balss, taustiņi), Kaspars Lastovskis (bass) un Uģis Eihvalds (sitamie instrumenti).
Izdoti studijas albumi "Sazaroto taku dārzs" (2015) un "Mitoloģijas" (2018).
2015: saņemta Mūzikas ierakstu Gada balva par albumu "Sazaroto taku dārzs" kategorijā Labākais alternatīvās un indie mūzikas albums

Citātu galerija

Jānis Ozoliņš par mūziku un literatūru

"Man patīk konceptuālā māksla un konceptuālā dzeja, kas absolūti nav virzīta uz to, lai radītu emocijas. Man ir svarīga gan tāda māksla, kas virza uz pārdzīvojumu un emocijām, gan tāda, kas virza uz domāšanu. Mani interesē abi šie virzieni. Nav tā, ka, lai paciestu šo dzīvi man ir vajadzīga māksla un kultūra, bet jā, tas ir viens no argumentiem.
Dažkārt mani apbēdina, ka ir cilvēki, kuri nemaz savas dzīves laikā neatklāj kaut ko tādu kā māksla. Tajā pašā laikā, ja tu esi jūtīgs un saistīts ar mākslu, tas brīžiem var arī traucēt dzīvot. Ja tu baudi labu mākslu, tu pārdzīvo līdzi, un tas tevi arī tērē kā cilvēku.
Es teiktu, ka mani interesē, kā mākslinieks domā. Ir tik daudz jau pateikts, un vienmēr ir jautājums – ko jaunu var tam pielikt? Jauns ir tas, ka tu domā par šiem jautājumiem, pat ja tie jau ir skanējuši simt reižu. Domāju, ka likt domāt ir svarīgi."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Baibu Vanagu žurnālam "Sestdiena". Izvēlējušies neapnikt. Sestdiena, 2.–8. marts, 2018.

"[..] Melodiskums un muzikalitāte – no literatūras vistuvākā mūzikai ir dzeja. Manuprāt, mūzikas komponēšana ļoti līdzinās tam procesam, kā dzejnieki strādā ar tekstu, kā viņi izjūt vārdus. Tādā ziņā es spēju saprast arī tos draugus un kolēģus, kas ir dzejnieki – es spēju iztēloties, kas notiek viņu galvās, kad viņi pārvietojas telpā, kas notiek, kad viņi raksta. [..]
Es pats gan pētu un rakstu kritiku tikai par prozu, bet ne par dzeju, jo man ir grūtāk par to izteikties, tas šķiet personiskāk. Mūzika ir mana saskarsme ar dzeju."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Andreju Vīksnu. Eksistenciālā nepieciešamība. Veto Magazine, Nr. 34, 2015.

"[..] gatavs dzejolis jau nosaka lielu daļu no tā, kā vari to muzikāli interpretēt. Ir ļoti svarīgi, ka "Mitoloģijās" izmantotie dzejoļi ir muzikāli teksti. Un muzikalitāte nav tikai ritms un atskaņas, arī verlibrā radītu tekstu dzejnieks var muzikāli iznest.
Runājot par teksta un mūzikas attiecībām, protams, dzejoļa atšķirība no dziesmas teksta ir tāda, ka tas ir pabeigts mākslas darbs, vērtība pati par sevi. Dzejolim nevajag mūziku, man vajag šo dzejoli, ja vēlos radīt dziesmu.
[..] Lai būtu gan teksta un mūzikas saplūsme, gan pievienotā vērtība, ir arī pašam jāsniedz subjektīvais ieguldījums – sava interpretācija. Nedomāju, ka, izvēloties kādus aspektus pasvītrot vai dekonstruēt, dzejolim tiek nodarīts pāri. Dzejnieki tam ļaujas, jo saprot, ka tie ir citi spēles noteikumi. Galu galā, arī skaitot dzejoli, parādās runātāja interpretācija, tas ir neizbēgami.
Jūs jau zināt, ka man ļoti tuva ir arī konceptuālā dzeja, bet mūzikas aspekts dzejā man kā lasītājam vienmēr ir bijis svarīgs. Vēsturiski dzeja ir tikusi dziedāta – antīkā dzeja tika izpildīta mūzikas pavadījumā. Lai arī mūsdienās tas nav obligāts nosacījums, es domāju, ka arī šobrīd daudziem talantīgiem dzejniekiem muzikalitāte nav zudusi, tāpēc gribas oponēt viedoklim, ka latviešu mūsdienu dzeja nav komponējama. Ar dzeju kā dziesmu tekstu ir jābūt uzmanīgam – ja dziesmā var ielikt citu dzejoli, un tā principā nemainās, tas liecina par to, ka dzejolis nav centrā."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Lauru Brokāni un Aivaru Madri. Dzeja, kas aizslauka šaubas. punctum, 19. februāris, 2018. Tiešsaiste. Pieejams punctummagazine.lv

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Īsu brīdi mācījies Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā, klavieru un kompozīcijas daļā.

2000–2003
Rīgas Franču licejs
Mēness iela 8, Rīga

2003–2007
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (Bc. art.).

2007–2009
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Mag. art.). Maģistra darbs "Labirinta aplikācijas modernisma prozā".

2011–2016
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studijas filoloģijas doktora studiju programmā.

Dalība organizācijās

07.2005
Grupa "Sigma"
2005. gada jūlijā kopā ar Kasparu Lastovski un Uģi Eihvaldu dibinājis grupu "Sigma". Grupas komponists un solists.

2015
Starptautiskā stāstījumu pētnieku biedrība
Kopš 2015. gada uzņemts Starptautiskajā stāstījumu pētnieku biedrībā (The International Society for the Study of Narrative), piedalās tās organizētajās konferencēs.

Darbavieta

2008–2013
Rīgas Puškina licejs
Sarkandaugavas iela 22, Rīga
Skolotājs, mākslas priekšmetu metodiķis

2010–2012
Žurnāls "Latvju Teksti" (2010–2015)
Pērses iela 14 - 8, Rīga
Literatūrkritikas nodaļas redaktors

2012–2015
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Lektors LU Humanitāro zinātņu fakultātē

2013
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Kopš 2013. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.

2013
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Kopš 2013. gada vieslektors Latvijas Kultūras akadēmijā.

01.2013–12.2015
Žurnāls "Latvju Teksti" (2010–2015)
Pērses iela 14 - 8, Rīga
Galvenais redaktors

01.2016–04.2016
Oslo Universitātes Dzimtes pētījumu institūts
Gaustadalléen 30, Oslo
Oslo Universitātes Dzimtes pētījumu institūta viespētnieks

2019 līdz šim
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Kopš 2019. gada Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektors.