Jānis Miezis-Mezevskis

14.06.1874 – 22.12.1928

Dzimšanas laiks/vieta

14.06.1874
Jelgava
Dzimis Jelgavas pagastā.

Miršanas laiks/vieta

22.12.1928
Rīga

Personiska informācija

MIEZIS-MEZEVSKIS Jānis (1874.14.VI Jelgavas pag. - 1928.22.XII Rīgā, apbed. Meža kapos) - rakstnieks, žurnālists.
Dz. zemnieka ģim. 90. gados māc. Jelgavas reālsk., vēlāk dzīv. Pēterburgā, kur strād. apdrošināšanas s-bā "Rossija". Pie M.-M. mēdza pulcēties no Rīgas iebraukušie kult. darbinieki - R. Blaumanis, A. Būmanis, E. Brencēns, K. Stālberģis u.c. Bijis žurn. "Vārpas" izdevējs (1908), laikr. "Ziemeļblāzma" red. un izdevējs (1908-09) un tā turpinājuma - laikr. "Vārpas" izdevējs (1909-10). Pēc laikr. "Vārpas" aizliegšanas M.-M. izsūtīts uz Pleskavas gub. Ļisjagoras sādžu. 1914-17 M.-M. strād. par vācu val. skolotāju Bogorodskas Morozova vsk., pēc 1917 X - Valsts kontrolē. 1919 M.-M. atgriezies Ljā, strād. apdrošināšanas akciju s-bā "Latvijas Loids" un pievērsies rakstniecībai.
M.-M. pirmais public. dzejolis - "Ar\' ziedonī ne vienmēr dienas siltas, jaukas" žurn. "Austrums" 1891 (9. nr.). Šajā laikā atdzejojis arī dažus Hofmaņa fon Fallerslēbena un E. Geibela dzejoļus. Vēlāk pievērsies gk. dramaturģijai. Sar. viencēlienus "Kāzas Zoslēnos" (1904), "Kāzas Rīgā" (1905), "Upuris" (1911). M.-M. lugām izteikti sociālkrit. ievirze - sociālisma ideju propaganda lugā "Uz priekšu!" (grām. "Dzīves spogulī", 1924), muižn. kritika lugā "Cīņa ar baroniem" (1925), satīra par valdības aprindu korupciju viencēlienā "Deputāts ar izšķirošo balsi", s-bas merkantilisma nosodījums lugās "Ideālists" (abi 1926) un "Mantinieki" (1927).
I. Treimane

Izglītība

mācījies90. gadosmācījies Jelgavas reālskolā

Apglabāts