Jānis Klāvsons

2 bildes

11.04.1933 – 26.12.1965

Jānis Klāvsons (1933–1965) – latviešu literāts, rakstījis prozu, dzeju un literatūrkritiskas apceres. Dzimis Rīgā redaktora Arvīda Klāvsona un dzejnieces Hertas Kraujas ģimenē. Otrā pasaules kara laikā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, vēlāk uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Ieguvis angļu valodas bakalaura un maģistra grādus Kolumbijas Universitātē. Viņa prozas darbos īpatnējā stilā tēlotas neparastas situācijas ar to izraisītiem pārdzīvojumiem un mistikas iekrāsotām sajūtām. Tās jūtamas arī viņa dzejoļos, kuros dažādās pārdzīvojumu gammās skan tālās Rīgas un Zemgales atbalsis. Jānis Klāvsons 32 gadu vecumā traģiski gājis bojā satiksmes negadījumā Longailendā, Ņujorkas štatā.

Dzimšanas laiks/vieta

11.04.1933
Rīga
"Piedzimu 1933. gada 11. aprīlī, tātad auna zvaigžņājā. Auni grib vadīt pasauli – mazākas lietas viņus neinteresē – bet vadīt to ar mīlestību."

Miršanas laiks/vieta

26.12.1965
Longailenda
Traģiski gājis bojā satiksmes negadījumā.

Personiska informācija

J. Klāvsons: "Mātes māte, skolotāja, kas bieži dzēra tēju ar konfekti aiz vaiga un mīlēja uz bērēm iet, man bērnībā iemācīja daudz apkārt skatīties, atvērt sevi dažādiem iespaidiem un būt priecīgam. No tēva, redaktora Arvīda Klāvsona, centos iemantot sirds skaidrību un Eiropas džentlmeņa goda prātu; no mātes, Hertas Kraujas, fantāziju un neatlaidību. Pazīstu un mīlu daudzus cilvēkus, un, droši vien, tie visi man dažādas, lielākas un mazākas dāvanas devuši. Ceru, ka tagad esmu sācis arī citus apdāvināt."

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1950: pirmās publikācijas – tēlojumi un stāsti žurnālos "Latvija" (Vācija) un "Raksti" (ASV) ar pseidonīmu Jānis Marts.
1962: dzeja ("Dzejas un sejas", Grāmatu Draugs).
1964: stāsts "Māra" ("Prozas profili", Grāmatu Draugs).
1965: autobiogrāfija "Manas dzīves pirmā daļa" ("Pašportreti", Grāmatu Draugs).
1966: "Zīmes" (dzejas un prozas izlase, Grāmatu Draugs).
1969: dzeja ("Dieva kokle", Daugava).

Tulkojumi
1964: angļu valodā tulkojis divas Kārļa Skalbes pasakas, kas ievietotas krājumā "Latviešu literatūra" (Latvian literature).

Citātu galerijaJānis Klāvsons par dzīvi


"Tēvam nomirstot, pēkšņi apzinājos, ka varbūt puse no mūža jau pagājusi un daudz vēl nav padarīts, tikai aizsākts. Daudz vēl jādara. Jāraksta vairāk un labāki dzejoļi, vairāk un labāk jādzied, jāspēlē teātri, jāiestudē lugas, jāapņem sieva, jālasa, jāstudē, jāmāca, jāredz, jādzird, jāizjūt, jānovērtē, jāmīl, lai pasaulei, kas daudz man devusi, dod un dos, arī no manis būtu savs labums."

Klāvsons, Jānis. Manas dzīves pirmā daļa. Pašportreti. Bruklina: Grāmatu Draugs. 1965.

Par Jāni Klāvsonu
"Tādi cilvēki kā viņš rada un nes kādas tautas apziņu, viņas nacionalitāti. Mūsu retajās rindās viņa zaudējums ir liels un sāpīgs."

Balodis, Agnis. Izsmalcināts starptoņu saklausītājs. Jaunā Gaita, Nr. 57, 1965.

Par dzejas un prozas krājumu "Zīmes"
"Jānim Klāvsonam piederēs vieta latviešu literātūras vēsturē kā zemesdēlam, kas nolicis dzīvību cīņā ar pilsētu. Trimda šo cīņu ir padarījusi tikai grūtāku, bet tā nebūtu bijusi viegla arī dzimtenē, vienalga, vai svešas varas technoloģijas verdzībā vai pašu valsts brīvā modernizācijā. Socioloģiskā pamatproblēma visos trijos gadījumos būtu bijusi viena un tā pati – konflikts starp mantoto ticību mīļai un rāmai dabai, zemes svētībai, ētiski un aistētiski ideālai lauku sētai, cilvēkam ar labu sirdi utt. un ikdienas nepieciešamību sadzīvot ar pavisam cita veida cilvēkiem, mākslīgā vidē, tālu no neskartās dabas, bet drausmīgi tuvu militāro zinātnieku aizskartajām dabas pirmdaļiņām."

Birznieks, Pauls. Zemesdēla testaments. Jaunā Gaita, Nr. 66, 1967.

Saiknes

Pseidonīms

Jānis Marts

Emigrē

1944
Detmolda

1949
Amerikas Savienotās Valstis
Vispirms dzīvojis Rodailendā, vēlāk Minesotas ziemeļos un no 1952. līdz 1959. gadam – Ņujorkā.

Izglītība

1946–1949
Eslingenas latviešu tautskola
Eslingene pie Nekāras
"Eslingenas tautskolā guvu toreiz īsti neizprastu, bet vēlāk ļoti nozīmīgu labu un latvisku izglītību. Skolā rakstīju labus domrakstus un izcēlos vēsturē, ko mācīja smalkjūtīgais, estētiskais Hugo Kaupmanis, bet biju neveiksmīgs matemātikā un zīmēšanā. Citi zēni mani bieži piekāva uz gandrīz katra ielas stūra. Toreiz lasīju visas latviešu grāmatas, kādas izdeva. Iemīlēju Virzu, Čaku, Medeni un Blaumani, tad 15 gadu vecumā uzklupu Šilleram un vāciski tulkotiem Šekspīra sonetiem."

1954–1959
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Ieguvis bakalaura un maģistra grādu angļu valodā."Kolumbijas universitātē guvu labu izglītību, drošu, objektīvu un liberālu pasaules skatījumu un BA un MA grādus. Kolumbijas profesors Bentlijs (Eric Bentley) mani iejūsmināja un vēlāk mudināja akadēmiskam, intelektuālam un nopietni literāram darbam."

Darbavieta

1946–1947
Eslingene pie Nekāras
Redaktors laikrakstā "Ceļa Vēstis".

1947
Laikraksts "Stars"
Eslingene pie Nekāras
Redaktors.

1954
Žurnāls "Raksti"
Amerikas Savienotās Valstis
Amerikas latviešu jaunatnes apvienības žurnāla "Raksti" redaktors.

1959
Boulinggrīnas Universitāte
Ohaio
Pasniedzējs.

1959–1965
Minesota
Pasniedzējs Minesotas Universitātē, kur gatavojās arī iegūt doktora grādu.

Apglabāts

29.12.1965
Bruklina