Jānis Kaužēns

29.11.1905 – 18.09.1940

Dzimšanas laiks/vieta

29.11.1905
Rīga

Miršanas laiks/vieta

18.09.1940
Krievija
Miris bijušajā PSRS teritorijā, konkrēta vieta nav zināma. 

Personiska informācija

KAUŽĒNS Jānis (vēlāk Jānis Bērziņš; 1905.29.XI Rīgā - 1940.18.IX PSRS) - dzejnieks, publicists.
Dz. rev. strādnieka ģim. Māc. strādnieku izgl. b-bas "Gaisma" sk. Čiekurkalnā. 1924 beidzis vsk. kursu Tautas augstsk. sagatavošanas kursos. Darbojies LKP un kreisās strādn. preses izdevumos. Pirmie dzejoļi public. 1923 žurn. "Lira", vēlāk žurn. "Vienība", "Darba Jaunatnes Ceļš", "Kreisā Fronte", "Tribīne" u.c. Literatūrkrit. apcerējumos sludinājis ortodoksālā marksisma principus. 1926 par rev. darbību notiesāts. Pēc soda izciešanas 1931 emigrējis uz PSRS, kur pieņēmis uzvārdu Bērziņš. 1932-34 strād. laikr. "Sibīrijas Cīņa" red. Novosibirskā, 1935-37 partijas darbā Omskā. Latv. periodikā PSRS gk. ar ps. J. Svēre public. recenz. par latv. un cittautu aut. grām., dzejoļus un stāstus, kas mākslinieciski neizstrādāti. 1937 represēts, reabilitēts pēc nāves. - Citi ps.: A. Akts, Jānis Asmens, J. Asmins, Hau-Hau, Jēkabiņš.
B.Gudriķe

Profesionālā darbība

1923: Pirmie dzejoļi publicētižurnālā "Lira", vēlāk žurnālos "Vienība", "Darba Jaunatnes Ceļš", "Kreisā Fronte", "Tribīne" u.c.

Rakstījis literatūrkritiskus apcerējumus, kuros sludinājis ortodoksālā marksisma principus.

Latviešu periodikā PSRS, galvenokārt ar pseidonīmu J. Svēre, publicējis recenzijas par latviešu un cittautu autoru grāmatām, publicējis arī dzejoļus un stāstus, kas mākslinieciski neizstrādāti.

Pseidonīms

Jēkabiņš

Izglītība

mācījiesmācījies strādnieku izglītības biedrības "Gaisma" skolā Čiekurkalnā

1924
beidzis kursusbeidzis vidusskolas kursu Tautas augstskolas sagatavošanas kursos