Jānis Jaunrodziņš

Lomas: publicists

25.08.1907 – 21.08.1987

Dzimšanas laiks/vieta

25.08.1907

Miršanas laiks/vieta

21.08.1987
Rīga

Personiska informācija

JAUNRODZIŅŠ Jānis (1907.25.VIII Toboļskas gub. Taras apr. Jegorovkā, Krievijā - 1987.21.VIII, apbed. Brāļu kapos) - publicists.
Dz. Brivates latv. kolonijas zemnieka ģim. Dzīv. PSRS. 1926 Sirbašinas ciema pad. sekretārs. Beidzis partijas sk. Krasnojarskā (1929), V. Vorovska komun. žurnālistikas inst. Ļeņingradā (1933). Laikr. "Sibīrijas Cīņa" atbildīgais sekretārs (1930-31). No 1933 strād. dažādos preses izdevumos Ustjkamenogorskā un Alma-Atā. PSRS latv. izdevumos ("Celtne", "Komunāru Cīņa", "Sibīrijas Cīņa" u.c.) public. stāstus un dzejoļus par sociālisma cēlājiem, aprakstus par kolektivizāciju, soc. industrializāciju, darba triecienniekiem u.tml. dienas aktualitātēm. Piedalījies 2. pas. karā (1941-42), kritis hitleriešu gūstā. 1942-45 darba nometnēs Vācijā. 1947 ieradās Rīgā, strād. laikr. "Cīņa" (1947-50), žurn. "Padomju Latvijas Kolhoznieks" red., 1959-71 strād. LPSR Ministru Padomes preses sistēmā. 1971 pensionējies. Dzīv. Siguldā.
Aprakstos propagandējis Ljas lauku kolektivizāciju. Grām. "Uz turīgu dzīvi" (1950) veltīta Latgales kolhozam "Dzirkstele". Sar. atmiņu grām. par hitleriskās Vācijas darba nometnēm "Lēnās nāves dzirnavās" (1971), dok. stāstus par latv. kolonijām Sibīrijā apkopojis krāj. "Robežas jūk" (1987, ar ps. J. Deglis). Atdzejojis Džambula Džabajeva u.c. kazahu dzejn. darbus. - Ps.: Deglis, Jānis Deglis.
B. Gudriķe

Nodarbes

Pseidonīms

Jānis Deglis

Izglītība

–1929
mācījiesbeidzis partijas skolu Krasnojarskā

–1933
studējisbeidzis V. Vorovska Komunistiskās žurnalistikas institūtu Ļeņingradā

Apglabāts

08.1987
Rīga
Apbedīts Brāļa kapos.