Jānis Jaunrodziņš

Lomas: publicists

25.08.1907 – 21.08.1987

Jānis Jaunrodziņš (1907–1987) – publicists. Laikraksta "Sibīrijas Cīņa" atbildīgais sekretārs (1930-31). No 1933 strādājis dažādos preses izdevumos Ustjkamenogorskā un Alma-Atā. PSRS latviešu izdevumos ("Celtne", "Komunāru Cīņa", "Sibīrijas Cīņa" u.c.) publicējis stāstus un dzejoļus par sociālisma cēlājiem, aprakstus par kolektivizāciju, sociālisma industrializāciju, darba triecienniekiem u.tml. dienas aktualitātēm. Strādājis laikraksta "Cīņa" (1947-50), žurnāla "Padomju Latvijas Kolhoznieks" redakcijā, LPSR Ministru Padomes preses sistēmā (1959-71).

Dzimšanas laiks/vieta

25.08.1907
Toboļska
Dzimis Toboļskas guberņas Taras apriņķa Jegorovkā, Krievijā.

Miršanas laiks/vieta

21.08.1987
Rīga

Personiska informācija

Dzimis Rietumsibīrijas latviešu kolonijā Brivate. Mācījies vietējā skolā. 
1923: iestājies komjaunatnē, vadījis lauku korespondentu pulciņu.
1926: Sirbašinas ciema padomes sekretārs. 
1929: beidzis partijas skolu Krasnojarskā un strādājis Lejas Bulankā par lasāmmājas vadītāju.
1933: beidzis V. Vorovska komunistiskās žurnālistikas institūtu Ļeņingradā. 
1941–42: piedalījies 2. pasaules karā, kritis hitleriešu gūstā. 
1942–45: darba nometnēs Vācijā. 
1947: ieradies Rīgā, strādājis laikraksta "Cīņa" (1947-50), žurnāla "Padomju Latvijas Kolhoznieks" redakcijā.
1959–71: strādājis LPSR Ministru Padomes preses sistēmā. 
1971: pensionējies. Dzīvojis Siguldā.

Profesionālā darbība

1926: pirmā publikācija – tēlojumi "Tur čiekuri jums jākremt, uz dēliem jāguļ būs..." un "Gudrāks par gudru" laikrakstā "Sibīrijas Cīņa".
1930–31: laikraksta "Sibīrijas Cīņa" atbildīgais sekretārs. 
No 1933: strādājis dažādos preses izdevumos Ustjkamenogorskā un Alma-Atā. 
PSRS latv. izdevumos ("Celtne", "Komunāru Cīņa", "Sibīrijas Cīņa" u.c.) publicējis stāstus un dzejoļus par sociālisma cēlājiem, aprakstus par kolektivizāciju, sociālisma industrializāciju, darba triecienniekiem u.tml. dienas aktualitātēm.
Aprakstos propagandējis Latvijas lauku kolektivizāciju.
Atdzejojis Džambula Džabajeva u.c. kazahu dzejnieku darbus.  

GRĀMATAS

1950: "Uz turīgu dzīvi" (veltīta Latgales kolhozam "Dzirkstele")
1971: "Lēnās nāves dzirnavās" (atmiņu grāmata par hitleriskās Vācijas darba nometnēm)
1987: "Robežas jūk" (dokumentālu stāstu krājums par latviešu kolonijām Sibīrijā ar pseidonīmu J. Deglis)

Nodarbes

Pseidonīms

Jānis Deglis, Deglis

Izglītība

–1929
Krasnojarska
Beidzis partijas skolu Krasnojarskā.

–1933
Sanktpēterburga
Beidzis V. Vorovska Komunistiskās žurnalistikas institūtu Ļeņingradā.

Darbavieta

1926
Krievija
Sirbašinas ciema padomes sekretārs.

1930–1931
Krievija
 Laikraksta "Sibīrijas Cīņa" atbildīgais sekretārs.

1933
Strādājis dažādos preses izdevumos Ustjkamenogorskā un Alma-Atā.

1947–1950
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga

1947–1950
Strādājis laikraksta "Padomju Latvijas Kolhoznieks" redakcijā.

1959–1971
Rīga
Strādājis LPSR Ministru Padomes preses sistēmā.

Dzīvesvieta

1971
Sigulda

Apglabāts

08.1987
Brāļu kapi