Jānis Jankavs

1 bilde

13.12.1886 – 13.01.1918

Dzimšanas laiks/vieta

13.12.1886
Vestiena
Dzimis Vestienas pagasta "Jānīšos".

Miršanas laiks/vieta

13.01.1918

Personiska informācija

JANKAVS Jānis (1886.13.XII Vestienas pag. "Jānīšos" - 1918.13.I Petrogradā, Krievijā) - publicists, literatūrkritiķis, tulkotājs.
Māc. Vestienas draudzes sk., vēlāk izglītojies pašmācības ceļā. 1901 pārcēlies uz Rīgu, strād. par rakstvedi, 1901-02 bijis laikr. "Vārds" red. loceklis. Regulāri publicējies no 1903 (bieži ar parakstu -vs). Tulk. M. Gorkija "Vecene Izergila" (1905), L. Andrejeva u.c. rakstn. darbus. LSDSP un Latv. sociāldemokrātu sav. biedrs, piedalījies 1905. g. rev. kustībā. 1905 IX emigrējis uz Franciju, kur nodevies lit. un tautsaimn. studijām, aizrāvies ar anarhosindikālisma teoriju. Apc. "Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā" (1907) J. vērsies pret individuālisma un dekadences izpausmēm mākslā, lit. vērtējumā atzīstot tikai šķirisko kritēriju. 1907 ieradies Rīgā, uz neilgu laiku apcietināts, pēc atbrīvošanas atgriezies Francijā. Sast. J. Raiņa dzejoļu krāj. "Jaunais spēks" (1907), piedalījies viņa lugas "Uguns un nakts" izdošanā. Ar brošūru "Sociāldemokrātija ir kungu inteliģentu, bet nevis strādnieku partija" (1-2, 1907, viss metiens tipogrāfijā konfiscēts) J. sācis anarhosindikālisma propagandu, iedibinājis polit. cīņā "jankavisma" strāvu. Grāmatā "Viņu māksla" (1910), polemizējot ar M. Valteru, J. nostājies pret visiem latv. rakstn., kurus neuzskatīja par saviem domubiedriem, atteicies no šķiriskas pieejas literatūrai. No 1911 J. sadarbojies ar laikr. "Dzimtenes Vēstnesis", public. (sākotnēji ar kriptonīmu J.H. vai anonīmi) vairākus polit. satura rakstus, kuros vērsies pret LSD un tās vadošajiem darbiniekiem. Tāda pati polit. ievirze ir pamfletiem "Kad pusnakts pāri, maskas krīt" un "Rainis un sociāldemokrātiskā kliķe" (abi 1913). 1913 īsu laiku uzturējies Ljā, tad pārcēlies uz Petrogradu, kur miris psihiatr. slimnīcā. Spējīgs publicists, veikls polemists ar noslieci uz polit. avantūrismu, demagoģiju un subjektīvismu spriedumos, mūža pēdējos gados jūtama psih. nenoturība. Citi darbi: "Bērnu literatūra" (1, 1905), "Dzīvības attīstība dabā" (1908), "Ģimene un brīva savienība" (1909), "Progresīvo demokrātu zinātne latviešu vēstures jautājumos" (1910).
L. [Menders F.] Olavs Z. "Jankavisms". R., 1914; Lapiņš J. No sociāldemokrāta Jankava līdz J. Jankava kgm // Līdums, 1915, 11./24., 16./29.VI; Zālītis J. Jankavs pret Raini // Rainim 125. R., 1990.
J. Zālītis

Pseidonīms

-vs, J. H.

Izglītība

mācījiesVēlāk izglītojies pašmācības ceļā.mācījies Vestienas draudzes skolā