Jānis Eiduks

2 bildes

30.07.1897 – 25.11.1943

Jānis Eiduks (1897–1943) – rakstnieks, literatūrkritiķis, filoloģijas zinātņu kandidāts. Piedalījies revolucionārajā kustībā, daiļradē galvenokārt tēlojis revolucionāru cīņas. Viņa stāsti tulkoti krievu un somu valodā. Darbojies literatūrkritikā, galvenokārt rakstījis par revolucionāru literatūru (A.Arāju-Bērci, A. Kadiķi-Grozniju un citiem). Sastādījis A. Kadiķa-Groznija, R. Blaumaņa un citu autoru darbu izlases, kā arī J. Paleviča "Kopotos rakstus".

Dzimšanas laiks/vieta

30.07.1897
Vietalva
Dzimis Vietalvas pagasta "Grīvās".

Miršanas laiks/vieta

25.11.1943
Krievija

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Dzejoļu krājumi
1925:
"Dzīves krasti"
1926: "Mītiņrunas"
1927: "Sasaucamies!"
1927: "Rudenīga mīla"
1927: "Logi"

Dzeja bērniem
1928:
"Varavīksnes vainags"

Stāstu un noveļu krājumi
1930:
"Revolucionārais tribunāls"
1936: "Pretī pavasarim"

Lugas
1928:
"Neuzticīgā līgava" (traģikomēdija vienā cēlienā)
1928: "Laimīgais jaunsaimnieks" (luga vienā cēlienā)
1929: "Skandāls labā ģimenē" (traģikomēdija trīs cēlienos)
1934: "Strēlnieki pagriež stobrus" (pieci cēlieni, deviņas ainas; kopā ar A. Kadiķi-Grozniju)
1936: "Pretī jaunai dzīvei" (skolu jaunatnes luga)

Darbu izlases
1969:
"Pārbaude" (sakārtojis un pēcvārdu sarakstījis K. Preiss)
1979: "Dienasgrāmata" (sastādījis un priekšvārdu sarakstījis K. Preiss)

SASTĀDĪTĀJS

1926: "Bērnu dainas" (iz Latvju dainu krājumiem izlasījis J. Eiduks)
1936: A. Kadiķa Groznija "Daiļdarbu izlase" (J. Eiduka ievads, redakcija, komentāri)
1936: Rūdolfa Blaumaņa "Daiļdarbu izlase" (J. Eiduka redakcija)
1937: Jukuma Paleviča "Kopoti raksti" (J. Eiduka redakcija un priekšvārds)

Citātu galerija

PAR JĀNI EIDUKU

"Jānis Eiduks bija redzama personība 20.–30. gadu Ļeņingradas latviešu rakstnieku vidū. Ļeņingradas Proletārisko rakstnieku asociācijas Latviešu sekcijas vadītājs, lektors augstskolā, talantīgs zinātnieks, ar lielām darba spējām un neatlaidību apveltīts cilvēks. Dzejoļu, stāstu, lugu autors. Viņš strādāja bez atpūtas, daudz paveica, tomēr daudz ko arī nepaguva. Nepaguva pabeigt doktora disertāciju par Kārļa Marksa literāro apkārtni, nepaguva uzrakstīt romānu…"

Salceviča, Ilona. Jānis Eiduks un viņa daiļdarbu izlase. Karogs, nr. 7, 01.07.1969.


PAR JĀŅA EIDUKA LITERĀRO DARBĪBU

"16 gadus, ko Jānis Eiduks varēja kaut daļēji veltīt literatūrai, viņš darbojies visās jomās: dzejā, prozā, dramaturģijā un literatūras kritikā. Šķiet, ka tieši prozā rakstnieks devis nozīmīgāko ieguldījumu. 1930. gadā izdevniecība "Prometejs" laiž klajā Jāņa Eiduka stāstu krājumu "Revolucionārais tribunāls". Reizē ar Alvilu Cepli un Oskaru Rihteru autors spilgti un patiesi attēlo partizāņu varonīgās cīņas pret lielo ienaidnieka pārsvaru, uzvaras un neveiksmes. Šajā stāstā darbojas dzīvi, pilnasinīgi cilvēki ar visām viņu stiprajām un vājajām pusēm. Un galvenajā varoni Eidī Ievzarā mēs saskatām arī dažas paša autora iezīmes. 
Zināmu ieguldījumu J. Eiduks devis ari dramaturģijā. 1934. gadā kopā ar A. Kadiķi- Grozniju viņš publicē lugu "Strēlnieki pagriež stobrus". 1936. gadā J. Eiduks uzraksta lugas II daļu "Pārbaude", 1937. gada aprīlī Ļeņingradas latviešu teātrī notiek šīs lugas pirmizrāde.
Un vēl rakstnieks atstājis nākamajām paaudzēm ļoti interesantu un bagātu dokumentu – savu dienasgrāmatu, kas glabājas Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā, kur atspoguļoti 1918.–1920. gada spraigie notikumi Latvijā un Krievijā, kā arī rakstnieka pēdējie literārās darbības gadi (1936–1937) Ļeņingradā."

Rozentāls, M. Jānim Eidukam – 80. Literatūra un Māksla, nr. 30, 29.07.1977.

Saiknes

Pseidonīms

Janku Jancis

Izglītība

–1920
beidzis kursusbeidz žurnālistu kursus Maskavā

mācījiesmācījies Annas pagastskolā

–1918
mācījiesmācījies Rīgas kultūrtehniskajā skolā (beidzis to 1918 Tverā)

Annas pagasta skola
Annas pagasts

–1918
Rīgas Kultūrtehniskā skola
Tvera

–1920
Maskava
Beidzis žurnālistu kursus.

Darbavieta

1919
Padomju Latvijas Izglītības komisariāts
Rīga

1920
Sanktpēterburga
Strādājis laikrakstu redakcijās un izdevniecībā, bijis pedagogs.

1925
Sanktpēterburga
Vadījis Ļeņingradas Proletārisko rakstnieku asociācijas Latviešu rakstnieku sekciju.

1934
PSRS Rakstnieku savienība
Sanktpēterburga
Ļeņingradas nodaļas vadītājs.

Dalība organizācijās

1934
PSRS Rakstnieku savienība
Krievija
Biedrs.

Apcietinājums

16.06.1937
Krievija
Arestēts, represēts, reabilitēts pēc nāves.