Jānis Dubultnieks

Lomas: literāts

Personiska informācija

DUBULTNIEKS Jānis (?-?) - literāts.
Biogrāfisku ziņu trūkst.
Smiltenes izdevējs J. Tonnis izdevis divas D. grāmatas: "Pa Amora taku. Dzejas un dziesmiņas jaunībai un mīlestībai" (Smiltene, 1918) - dzejoļu krājumā saglabājušās 19. gadsimta sentimentālās dzejas tradīcijas, dzejoļiem pievienotas arī melodiju norādes, kādās tie dziedami. Sar. romānu "Skaistule Hildegarde" 1 burtnīcā (Smiltene, 1921), kas ir skumjš stāsts par Hildegardi, kā tā "piedzīvoja savu negodu".
R. Briedis

Nodarbes