Jānis Broks

1 bilde

06.01.1919 – 22.06.2007

Jānis BROKS(arī Joņs Broks; 1919–2007) – rakstnieks, kultūrvēsturnieks un sabiedriskais darbinieks. Mācījies Varakļānu ģimnāzijā, studējis Latvijas Universitātes Katoļu teoloģijas fakultātē. Strādājis par pedagogu dažādās skolās. Sarakstījis virkni faktiem bagātu pētījumu par katoļu baznīcas un Latgales kultūras vēsturi, monogrāfijas par ievērojamiem kultūras darbiniekiem. Sarakstījis četrus dzejoļu un divus stāstu krājumus.1998.gadā apbalvots ar I pakāpes Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi.

Dzimšanas laiks/vieta

06.01.1919
Puntuži

Miršanas laiks/vieta

22.06.2007

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1938: pirmais dzejolis "Mons. N. Rancāna pīmiņai" laikrakstā "Jaunais Vōrds" 21. jūlijā

Raksti un dzejoļi publicēti žurnālos "Zīdūnis", "Katōļu Dzeive", "Školu Dzeive", laikrakstos "Rīgas Vēstnesis", "Latgolas Vōrds", "Jaunais Vōrds" un "Tāvu zemes kalendārā". Un trimdas latgaliešu periodiskajos izdevumos (laikrakstā "Latgolas Bolss", žurnālā "Dzeive" un "Tāvu zemes kalendārā" ), trimdas latviešu katoļu periodiskajos izdevumos "Gaisma", "Druva" un "Gredzens", kā arī Latvijas laikrakstā "Mōras Zeme" un žurnālā "Katoļu Dzīve".

Žurnāla "Katoļu Dzīve" redakcijas kolēģijas loceklis.
1991: "Katoļu kalendāra 1991. gadam" (1991) sastādītājs un redaktors.
1990: albuma "Naaizmērstulei 100" teksta autors un redaktors.
Monogrāfijas par izciliem Latgales darbiniekiem – P. Strodu, N. Rancānu, S. Vaikuli, rakstus par M. Rotu, P. Miglinīku, A. Jūrdžu.
1992: "Katoļu baznīcas loma Latgales kultūras attīstībā",
1990: "Mūsu tautas dārgmanta",
1992: "Skaists myužs" – par garīdznieku un zinātnieku P. Strodu,
1995: "Latgales kultūras darba entuziasti" ,
1996: "Myusu īgyvums" – par bīskapu J. Rancānu,
2002: "Pirmais no mūsu taytas" - par kardinālu J.Vaivodu.

Rakstījis gan latviešu literārajā valodā, gan latgaliešu rakstu valodā.

Pseidonīms

Ego, Strauts Augusts, Vaivars Joņs

Papildu vārdi

Juoņs

Izglītība

–1933
Varakļānu pamatskola
Varakļāni

–1938
Varakļānu ģimnāzija
Varakļāni

1939–1944
Romas katoļu Teoloģijas augstskola
Rīga
Beidzis piecus kursus LU Romas katoļu teoloģijas fakultātē.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Goda zīme piešķirta ar Ordeņa domes 1998. gada 8. aprīļa lēmumu.
I pakāpes goda zīme
1998