Jānis Blanks

Dzimšanas laiks/vieta

1970

Nodarbes

Apbalvojumi

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Atzinība piešķirta par simtā bikibuka – Artura Gobas dzejoļa "Zemes vēzis" ("Liels un Mazs", 2017) – ilustrācijām, kur ar efektīgu zemes vēža vizualizāciju radīts spilgts sērijas paredzētā nobeiguma akcents.
Atzinība
2018