Jānis Bergs

3 bildes

03.12.1863 – 25.12.1927

Jānis Bergs (1863–1927) – literāts, agronoms, docents. Pēc agronoma grāda iegūšanas pirmo praktiskā, zinātniskā un pedagoģiskā darba pieredzi ieguvis Krievijā, sākumā strādājot par muižas pārvaldnieku, bet vēlāk par pedagogu un izmēģinājuma lauka vadītāju lauksaimniecības skolā. 1895. gadā atgriezies Latvijā un uzņēmies jaundibinātās Jelgavas lauksaimniecības biedrības priekšnieka vietnieka pienākumus un sācis strādāt lauksaimniecības mēnešraksta "Zemkopis" redakcijā, aktīvi popularizējot jaunākās lauksaimniecības atziņas. Bijis Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāns, Augkopības katedras vadītājs un profesors. Dažus gadus strādājis par laikraksta "Baltijas Vēstnesis" teātra recenzentu. Darbojies kā aktieris Jelgavas un vēlāk Rīgas Latviešu biedrības teātrī. Sarakstījis vairāk nekā 300 darbu par lauksaimniecību. Rakstījis arī īsprozu, kas publicēta laikrakstos "Baltijas Zemkopis", "Liepājas Pastnieks" un citos periodiskajos izdevumos. Sarakstījis piecas lugas, kas uzvestas uz Latvijas teātra skatuvēm. Novērtējot mūža devumu laukkopībā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte 2000. gadā nodibinājusi Jāņa Berga stipendiju.

Dzimšanas laiks/vieta

03.12.1863
Zaļenieku pagasts
Dzimis Zaļenieku pagasta "Kalējikvildās".

Miršanas laiks/vieta

25.12.1927
Rīga

Personiska informācija

Sieva – sabiedriskā darbiniece Berta Berga. Laulībā dzimuši divi bērni – meita Mirdza un dēls Zigurds.

1941. gadā sieva Berta ar bērniem izvesta uz Sibīriju. Berta ar dēlu Zigurdu Sibīrijā gājusi bojā. Meita Mirdza Reihenbaha atgriezties dzimtenē drīkstējusi tikai pēc 17 svešumā pavadītiem gadiem.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1878: tēlojums "Česmes varons" laikrakstā "Latviešu Avīzes"

Laikrakstos "Baltijas Zemkopis", "Liepājas Pastnieks" un citos publicēti J. Berga tulkotie stāsti, tēlojumi, raksti par lauksaimniecību, pedagoģiju. Tulkojis arī lugas.

Dramaturģija
1881: luga "Dzimtenē"
1883: luga "Mākslinieks"
1884: luga "Mankuss"
1886: luga "Precības caur precībām"
1887: luga "Latviešu studentiem par labu"

GRĀMATAS PAR AGRONOMIJU

1920: "Īpatnējā augkopība" (Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultāte)
1924: "Laukkopība" (Lauksaimniecības departaments)
1926: "Augkopība" (Valters un Rapa)
1927: "Saimniekošanas mācība" (Leta)

Citātu galerija

PAR JĀŅA BERGA GRĀMATĀM UN PUBLIKĀCIJĀM

"Iesākot lasīt lekciju kursu, prof. J. Bergs sacījis: "Rakstāmos un klades nolieciet, jo izdevniecībā ir grāmatas, kurās ietverts mans kurss." Tādēļ studenti lekcijas labprāt klausījušies, bet pieraksti parasti nav bijuši vajadzīgi. Lai gan laiki bija grūti, papīra nav trūcis un apskaužami mērķtiecīgi iznākušas grāmatas. [..]
Tā dažu gadu laikā pirmoreiz vēsturē J. Bergs ir apgādājis lasītājus ar nepieciešamo mācību literatūru latviešu valodā. J. Bergs daudzus gadus ir žurnāla "Zemkopis" redaktors un daudzu žurnālu un laikrakstu līdzautors. Ievērojot profesora J. Berga cītīgā bibliogrāfijas pētnieka agronoma Jāņa Zālīša savāktos materiālus, minētais autors savas dzīves laikā pavisam publicējis 527 rakstus, tai skaitā literāras dabas izdevumus jau skolas gados – 15 gadu vecumā 4 darbus, bet 16. dzīves gadā – 19 iespiestus darbus."

Jurševskis, L. Kas mums ir profesors Jānis Bergs? Darba Uzvara, nr. 200, 17.12.1988.

Pseidonīms

Aizkalns, Zaļenieks, Kalniņš, Jaunjānis

Papildu vārdi

Bergu Jānis

Izglītība

1875–1883
Jelgavas reālskola
Svētes iela 18, Jelgava
Mācījies Jelgavas reālskolā.

1882–1888
Rīgas Politehniskā augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļā.

Darbavieta

1886–1888
Laikraksts "Baltijas Vēstnesis" (1868–1906, 1917–1920)
Rīga
Laikraksta "Baltijas Vēstnesis" teātra recenzents.

1889–1893
Krievija
Muižu pārvaldnieks.

1895–1915
Mēnešraksts "Zemkopis"
Jelgava
Redaktors.

1901–1915
Bērzmuiža
Vadījis Jelgavas Lauksaimniecības biedrības izmēģinājumu saimniecības Bērzmuižā.

1919
Latvijas Universitāte
Rīga
Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes dekāns un profesors.

1921–1926
Vecauce
Vadījis Latvijas Universitātes mācību pētījumu saimniecību "Vecauce".

Piemiņas vietas

1988
Vecauce
Piemineklis Vecauces muižas pils parkā.

Apglabāts

1927
Rīgas Pirmie Meža kapi

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Saimniekošanas mācība".
1928