Jānis Avotiņš

1 bilde

05.10.1911 – 09.08.1998

Jānis Avotiņš (1911–1998) – skolotājs, bibliotekārs un bibliogrāfs, grāmatu krājējs, mūzikas redaktors, ansambļu dziedātājs. Dēvēts arī par "trimdas Misiņu". Bijis aktīvs koru dalībnieks, trimdā darbojies A. Kalnāja izveidotajā "Dziesmu vairoga" jauktajā korī, Ādolfa Ābeles vadītā dubultkvartetā "Dzimtenes kokle" un Kalamazū vīru korī. No 1968. gada līdzdarbojies periodiskā rakstu krājuma "Latvju Mūzika" apgādā, bet no 1988. gada vadījis mūzikas krātuvi Latviešu valodas studiju centrā Kalamazū. Jānim Avotiņam piederēja viena no plašākajām latviešu personiskajām bibliotēkām ārzemēs ar teju 3500 grāmatu, laikrakstu, mūzikas kasešu, nošu u. c. materiāliem. 1994. gadā bibliotēka novēlēta Misiņa bibliotēkai.

Dzimšanas laiks/vieta

05.10.1911
"Vēveri"
Dzimis Madonas rajona Jumurdas pagasta Mazvēveros.

Miršanas laiks/vieta

09.08.1998
Kalamazū

Personiska informācija

Dzīvesbiedre Biruta Avotiņa.

Profesionālā darbībaJāņa Avotiņa bibliotēka
Sakrājis vienu no plašākajām latviešu personiskajām bibliotēkām ārzemēs: t. sk. 3478 grāmatas, laikrakstus, mūzikas kasetes, notis u. c. mūzikas materiālus.
1994. gadā savu bibliotēku uzdāvinājis Latvijas Akadēmiskās Bibliotēkas Jāņa Misiņa latviešu literatūras nodaļai, pats uzņemoties arī visu materiālu krājumu pārsūtīšanu.

Darbība mūzikā
Kopš 1947. gada darbojies A. Kalnāja izveidotajā "Dziesmu vairoga" jauktajā korī, ar kuru kopā 1949. gadā izceļojis uz ASV.
ASV turpinājis darboties korī "Dziesmu vairogs", kā arī Ādolfa Ābeles vadītā dubultkvartetā "Dzimtenes kokle" un no 1966. gada arī Kalamazū vīru korī.

No 1968. gada līdzdarbojies periodiskā rakstu krājuma "Latvju Mūzika" apgādā.
No 1988. gada vadījis mūzikas krātuvi Latviešu valodas studiju centrā Kalamazū.
Daudz darījis mūzikas izdošanā, nošu materiālu sagatavošanā Latviešu koru apvienības ASV u. c. organizāciju vajadzībām, rakstu krājumu sastādīšanā.

Uzsācis sakopot un gravēt notis J. Vītola kora mūzikas pilnam izdevumam, kas pēc tam turpināts un pabeigts apgādā "Musica Baltica" Rīgā.

Citātu galerija

"Jau no Rīgas skolotāju institūta laikiem viņa sirds
piederējusi grāmatai, nerimtīgai centībai, interesei par visu, kas “garu pacilā”.
Būdams labas balss īpašnieks, viņš ar dziesmu bijis draugos jau kopš 1925.
gada, gan dziedādams koros un ansambļos, gan arī pats tos vadīdams. Lielāko
gadu rindu Avotiņš šai ziņā ziedojis A. Kalnāja Dziesmu Vairogam: kora
diriģents arvien ir varējis būt bez bēdu un rūpju par nošu apgādāšanu koristiem
ik mēģinājumā. Šo šķietami "mazo" darbiņu ar daudziem citiem blakus darbiņiem
īsti zinās novērtēt tikai tie, kam nav laimējies piesaistīt šādus avotiņus.
Tāpat gandrīz vai neaizstājams postenis jubilāram jau ilgus gadus pieder Kalamazū
latviešu draudzē, ko vispareizāk zina novērtēt tās gans.


Bez pieminētā varbūt vispaliekošākā nozīme Jāņa Avotiņa
līdzšinējam vaļas brīžu darbam ir interese par latviešu rakstītā vārda
savākšanu un krāšanu: grāmatas, skaņu plates, lentes, laikrakstu izgriezumi,
runas, referāti u. t. t. Tā viņam trimdas gaitās nemanot sakrājies daudz tāda,
kas jau kļuvis par retumu un citur neatrodams. Ja kas nebūs sameklējams Čikāgā
vai Ņujorkā, vēl cerības pie Jāņa Avotiņa Kalamazū."

Skolotājam Jānim Avotiņam 60 gadu. Laiks, Nr. 80,
06.10.1971, 4. lpp.

Izglītība

Fišbaha
Beidzis Fišbahas dārzkopības skolu.

1921–1923
Jumurdas pagasta nepilnā vidusskola
Jumurda
No 1921. gada mācījies Jumurdas pamatskolā.

1923–1928
Vestienas pamatskola
Vestiena

1928–1931
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga
Mācījies Rīgas Skolotāju institūtā, ko materiālu apstākļu dēļ nav pabeidzis. Skolotāja tiesības vēlāk ieguvis eksternā.

Dalība organizācijās

Bijis Ādolfa Ābeles vadītā dubultkvarteta "Dzimtenes kokle" dalībnieks.

1947
Jauktais koris "Dziesmu vairogs"
Kopš 1947. gada darbojies A. Kalnāja izveidotajā jauktajā korī "Dziesmu vairogs".

1966
Kalamazū
No 1966. gada dziedājis Kalamazū vīru korī.

Darbavieta

1935
Valsts Vestienas lauksaimniecības skola
Vestiena
No 1935. gada bijis dziedāšanas un militārmācības, no 1936. gada arī latviešu valodas skolotājs un kora vadītājs Vestienas lauksaimniecības skolā.

1968
Apgāds "Latvju Mūzika"
No 1968. gada līdzdarbojies periodiskā rakstu krājuma "Latvju Mūzika" apgādā.

1988
Latviešu studiju centrs
Kalamazū
No 1988. gada vadījis mūzikas krātuvi Latviešu valodas studiju centrā Kalamazū.

Dienests

1943–1944
Latviešu leģions
No 1943. gada bijis Latviešu leģionā, 1944. gadā ievainots pie Bauskas.

Emigrē

1944
Čehija
Otrā pasaules kara beigās nonācis Čehijā, tad apmeties Baireitā, Vācijā.

1944
Baireita
Otrā pasaules kara beigās nonācis Čehijā, tad apmeties Baireitā, Vācijā.

1949
Amerikas Savienotās Valstis
1949. gadā izceļojis uz ASV kopā ar kori "Dziesmu vairogs".

Apglabāts

Katskilu brāļu kapi
Pārpelnots, apbedīts Katskila kalnu latviešu kapos, Ņujorkas pavalstī.