Jānis Andrejs Burtnieks

1 bilde

14.02.1894 – 27.09.1959

Jānis Andrejs Burtnieks (1894–1959) – rakstnieks un literatūrzinātnieks. Izglītību ieguvis Latvijā un ASV, bijis Latvijas goda konsuls Japānā, Kobē. Pirmās literārās publikācijas kopš 1914. gada. 1917.–1921. gadam publicējis franču, angļu un japāņu valodā virkni grāmatu par Latvijas valsti, tās iekārtu, ģeogrāfiju, kultūru. Angļu valodā publicējis apceres par drāmas teoriju, latviešu un angļu, arī amerikāņu dzeju. 1944. gada rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bija Augsburgas latviešu bēgļu nometnes vadītājs, vēlāk pārcēlās uz dzīvi ASV.

Dzimšanas laiks/vieta

14.02.1894
Krustpils pagasts
Dzimis Asotes pusmuižā, tomēr uzaudzis otrpus Daugavai, Zemgalē.

Miršanas laiks/vieta

27.09.1959
Ņujorka

Personiska informācija

Dzimis muižas kalpotāju ģimenē.
Līdz 1927: Jānis Andrejs Ozoliņš.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija

1914: satīrisks tēlojums "Cilvēks, kurš gribēja mīlēt" ("Paērkšķa Viesuļa kalendārs 1914. gadam").

LITERĀRIE DARBI

1916: liriski un satīriski panti "Maldi un valgi" (Sanfrancisko).
1925: drāma "Šaha partija pie baltā troņa".
1926: drāma "Pazudušā dēla atgriešanās".
1926: proza "Nāves cilpa un citi stāsti".
1926: proza "Karaļa dēls".
1927: intīmu dzejoļu krājums "Tu un es".


1917–1922: dzīvoja Japānā, publicējis angļu un japāņu valodā virkni grāmatu par Latvijas valsti, tās iekārtu, ģeogrāfiju, kultūru. Angļu valodā publicējis apceres par drāmas teoriju, latviešu un angļu, arī amerikāņu dzeju.
20. gadsimta 20. un 30. gados latviešu periodikā rakstījis par japāņu mākslu, literatūru, suģestīvās dzejas estētiku un citiem jautājumiem.


1947: sakārtojis antoloģiju "Latvian Poetry", kurā ietverts apskats latviešu dzejas vēsturē.

Sarakstījis amerikāņu literatūras vēsturi (publicēta laikrakstā "Latvju Domas").


ZINĀTNISKIE DARBI

Daudz apceru un rakstuizkaisīti periodikā.

Trimdas Vācijas posmā, blakus Augsburgas latviešu bēgļu nometnes vadītāja pienākumiem tapusi "Amerikāņu literātūras vēsture" (publicēta laikrakstā "Latvju Domas"), "Latvju dzejas vēsture" kā ievads lirikas antoloģijai "Latvian Poetry" (1947).


IZGLĪTOJOŠI MĀCĪBU IZDEVUMI

1926: Par dzīves jēgu un vērtību: populārs ievads dzīves un personības filozofijā vidusskolu un ārpusskolas jaunatnei (Rīga: Prometeja apgādiens).
1931: Psiholoģijas piezīmes: III un IV klases kurss (Rīga: Rīgas Skolotāju institūts).


PUBLIKĀCIJAS ANGĻU VALODĀ

1920: Facts about Latvia : the oldest European nation and one of the newly liberated states : compiled from the official reports presented to the Baltic Committee of the Peace Conference / by Ian A. Ozolin. (London).

1921: Amber land or Latvia past and present : a handbook of useful information about the oldest European nation and one of the newly re-established states on the Baltic / Ian. A. Ozolin ; translated by T. Sone (Kobe : Kawase book store).


TULKOTĀJS

1908: Tolstojs, Ļevs. Prāts: dažādu rakstnieku domas (Pēterburga: Mēkss); kā tulkotājs norādīts A. B.
1908: Tolstojs, Ļevs. Vienošanās: dažādu rakstnieku domas (Pēterburga: Mēkss); kā tulkotājs norādīts A. B.
1908: Tolstojs, Ļevs. Vai cilvēkam vajag daudz zemes: stāsts (Pēterbuga: Mēkss); kā tulkotājs norādīts A. B.
1924: Zapolska, Gabriela. Vīrietis: skatu luga (Rīga: J. Roze); kā tulkotājs norādīts A. B.

Citātu galerija

PAR JĀŅA ANDREJA BURTNIEKA PERSONĪBU UN DARBĪBAS VIRZIENIEM

"1922. gadā Burtnieks atgriezās Latvijā, viņam aiz muguras bija Kalifornijā pavadīti studiju gadi un literatūrvēstures profesūra Japānā. Viņš toreiz bija gandrīz vai vienīgais no latviešiem, kam bija īsti dziļš ieskats amerikāņu un citu Rietumu tautu modernas psiholoģijas strāvojumos, šis savas zināšanas viņš prata meistariskā apstrādājumā sniegt saviem audzēkņiem Rīgas skolotāju institūtā, kurā viņš ilgus gadus bija psiholoģijas un teorētisko pedagoģijas priekšmetu skolotājs. Ar šīs mācību iestādes absolventiem Burtnieka rietumnieciskais vēriens ir svētīgi ietekmējis Latvijas skolu darbu. Otrs viņa interešu lauks bija literāturas zinātne, un arī tajā viņš nāca ar jaunām ierosmēm un Rietumos iegūtām eksaktāmpētīšanas metodēm. Viņa darbs Dziesmu dziesma – Zālamana Augstās dziesmas atdzejojums līdz ar plašu pētījumu, kas parādījās grāmatā 1925. gadā, bija toreiz notikums, un vēl šobrīd latviešiem nav idejām bagātāka un rūpīgāka pētījuma par kādu no Bībeles tekstiem.Burtnieks veltīja pūles ari daiļliterātūrai, dodams divas dzejoļu grāmatas, pāris epikas darbu un lugas. Filozofiskā ievirze undziļa dzīves problēmatika šajos darbos ir pārsvarā par izteiksmes vērtībām. Latvijas brīvības gados Burtnieks Rīgas radiofonā regulāri lasīja plašus, interesantus referātu ciklus par pasaules literātūru."

Andrups, Jānis. Rietumu apvāršņu vērējs. Londonas Avīze, 1959, 16. okt.

Dzimtais vārds

Ozoliņš

Izglītība

Gižicka mūzikas skola
Rīga

1907–1909
Jēkabpils tirdzniecības skola
Jēkabpils

1909–1913
Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

1913–1916
Amerikas Savienotās Valstis
Beidzis Kalifornijas universitāti.

Darbavieta

Rīga
Angļu-amerikāņu koledžas direktors.

Latvju dramatiskie kursi
Rīga
Lektors.

Ausekļa ģimnāzija
Augsburga
Skolotājs.

1917
Japāna
Profesors Kvansei-Galuīnas augstskolā.

1917–1922
Kobe
Goda konsuls.

1922
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga
Kopš 1922. gada psiholoģijas un teorētisko pedagoģijas priekšmetu skolotājs.

1926–1927
Žurnāla "Stāsti" redaktors.

Dzīvesvieta

1917–1922
Japāna

Apglabāts

02.10.1959
Ņujorka
Fernklifas (Fernckliff) kapos pie Ņujorkas.