Jana Veinberga

2 bildes
Lomas: rakstniece

Jana Veinberga (1964) – rakstniece. Vairāku detektīvromānu un divu stāstu krājumu autore. Piedalījusies 2018. gada festivāla "Prozas lasījumi" pasākumā "Detektīvu stacija Dubultos" kopā ar Daci Judinu. Pētniecībā pievērsusies romantiskā romāna žanram. 2023. gadā uzstājusies Liepājas Universitātes konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" ar referātu "Romantiskā romāna žanrs latviešu autoru izpildījumā (2017-2022)". Papildus izdotajiem darbiem autore savā mājaslapā publicē pārdomas par literatūru, rakstīšanu, kā arī lasītajām grāmatām. 

Dzimšanas laiks/vieta

28.04.1964
Jūrmala

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija
1983: stāsts "Ziema acīs" žurnāla "Draugs" pirmajā numurā.

Proza
2010
: detektīvromāns "Liktenīgā atgriešanās" (Lietišķās informācijas dienests).
2011: stāstu krājums "Nenotikusi mīlestība" (Zvaigzne ABC).
2017: detektīvromāns "Klavierkoncerts" (Zvaigzne ABC).
2017: stāstu krājums "Vēl viena diena" (Zvaigzne ABC).
2018: detektīvromāns "Svešais draugs" (Zvaigzne ABC).
2020: detektīvromāns "Mākoņaina nakts" (Zvaigzne ABC).
2023: stāsts "Viens" iekļauts grāmatā "Latviešu rakstnieku suņu stāsti" (Zvaigzne ABC).

1992–1998: Rīgas Latviešu biedrības literārā kluba "Šķelpata" biedre.

2003: XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kataloga sastādītāja un drukas darbu projekta vadītāja.

Citātu galerija

PAR STĀSTU KRĀJUMU "VĒL VIENA DIENA" (2017)

"Izdevēji norāda, ka spilgta Janas Veinbergas īsprozas iezīme ir savdabīgi noslēpumaina tēlainība – autore raksta tik spēcīgā sajūtu tonalitātē, ka lasītājs teju fiziski spēj saskatīt atainoto dūmaku, saost rudens lapu smaržu un dzirdēt tālīnu klavierspēli. Sevišķi tas sakāms par stāstu ciklu “Liepājas vecie nami”, kurā Liepājas vecpilsētas kolorītu sajutīs ikkatrs lasītājs – ne tikai tie, kuri tajā viesojušies. No otras puses, šie stāsti ir vispārcilvēciski: gan Liepāja, gan citas autores aprakstītās vietas ir daļa no daudz lielākas pasaules ainas, un varoņu vietā itin viegli varam iztēloties sevi vai pazīstamus cilvēkus."
Lsm.lv Kultūras redakcija, 2018. Vēl viena diena. Lsm.lv, 10.01.2018.

PAR ROMĀNU "KLAVIERKONCERTS" (2017)
"Darbu “Klavierkoncerts” varētu dēvēt par romantisku, taču tā nav “rožaina” un salda romantika, bet gan kaislīga, psiholoģiski pamatota un meistarīgi attēlota emociju pasaule, kurā sastopas un kopīgo atrod divi cilvēki, kas šķietami ir viens otra pretmets. Romānu “Klavierkoncerts” tāpēc aizrautīgi lasīs gan tie, kurus saistīs romāna detektīvintriga, gan tie, kurus interesē vienmēr aktuālā cilvēku, īpaši vīrieša un sievietes, savstarpējo attiecību tematika."
Apgāds Zvaigzne ABC. Klavierkoncerts. zvaigzne.lv, 22.03.2017.

Nodarbes

Izglītība

1980–1984
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis
Iegūta kokles skolotājas kvalifikācija.

1986–1991
Latvijas Universitāte
Rīga
Vēstures un filozofijas fakultāte. Iegūta filozofes, sabiedrības mācības un vēstures pasniedzējas kvalifikācija. Pielīdzināts filozofijas maģistrs.

1997–1999
Latvijas Universitāte
Rīga
Ekonomikas un vadības fakultāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.

2002–2004
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas fakultāte, specialitāte – literārais redaktors.

2011–2013
Liepājas Universitāte
Liepāja
Maģistra programma "Rakstniecības studijas". Iegūts humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās.Aizstāvēts maģistra darbs "Romantiskais romāns kā populārās literatūras fenomens (žanra popularitāte un arhetipiskā uzbūve)".

2013–2018
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Studijas doktorantūras programmā "Literatūrzinātne"

Darbavieta

04.1992–12.1998
Jūrmala
Jūrmalas domes preses sekretāre, galvenā speciāliste

01.1999–11.2002
Kultūras ministrijas un Kultūras ministres preses sekretāre. Galvenie pienākumi – informācijas sniegšana sabiedrībai par ministrijas un ministres darbu, ministres runu un rakstu projektu rakstīšana un rediģēšana.

09.2003–31.08.2005
Latvijas Kristīgā akadēmija
Docente, programmas "Sabiedriskās attiecības" direktore

07.11.2005–07.07.2006
Valsts sanitārās inspekcijas Komunikācijas daļas vadītāja

03.2006–06.2014
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Imantas 7. līnija 1, Rīga
Lektore un programmas direktore

07.08.2012–30.04.2013
SIA Galerija Baltik tulkotāja referente

01.2015
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte un sabiedrisko attiecību speciāliste

Dalība organizācijās