Jākobs Benjamins Fišers

13.10.1731 – 25.07.1793

Jākobs Benjamins FIŠERS (Fischer, 1731-1793) ir Baltijas vācu dabas pētnieks, kolekcionārs un Rīgas aptiekārs. 1777. un 1778. gadā Fišers ir Johana Gotfrīda Herdera latviešu tautasdziesmu vākšanas kampaņas dalībnieks. Viņa no Heinriha Baumaņa, Johana Kristofa Broces un Gustava Bergmaņa, kā arī iespējams, paša savāktās tautasdziesmas ar Augusta Vilhelma Hūpela starpniecību tiek nosūtītas J.G.Herderam, dažas no tām, tulkotas vācu valodā, tiek ievietotas Johana Gotfrīda Herdera dažādu tautu dziesmu krājumos. Heinriha Baumaņa un Jākoba Benjamīna Fišera sarakste glabājas Latvijas Valsts Vēstures arhīvā: LVVA 4038.f., 2.a., 304.l.

Dzimšanas laiks/vieta

13.10.1731
Rīga

Miršanas laiks/vieta

25.07.1793

Personiska informācija

Jākoba Benjamina Fišera tēvs ir Rīgas aptiekārs Jākobs Johans Fišers ( Fischer, ?-1751), ārsta un rakstnieka Johana Bernharda Fišera (Fischer, 1685-1772) brālis, māte Ģertrūde, dzimusi Ebela (Ebel).

Jākobs Benjamins Fišers 1765. gada 13. oktobrī ir apprecējies ar Johanu Doroteju Felmani (Fellmann, 1736-1816) no Dancigas.

Profesionālā darbībaBaltijas dabas un kultūrvēstures pētniecība

1762: Bedenken über die Versteinerungen und deren Erzeugung, besonders derer in Livland [Apraksts par Vidzemes iežiem un fosīlijām, balstīts autora paša novērojumos, t.sk. Katlakalnā, Lielstraupē un, iespējams, arī Grāvenheidē]
1777: Versuch einer liefländischen Naturgeschichte im Grundriß [pētījums par Vidzemes dabu un tās attīstības vēsturi, tas paplašināts un papildināts nāks klajā atsevišķā grāmatā Leipcigā 1778. un Kēnigsbergā 1791. gadā]
1782: Beyträge und Berichtigungen zu Hrn. F.K.Gadebusch livländischer Bibliothek [papildinājumi Gādebuša sastādītajam uzziņu krājumam par Baltijas vācu rakstniecību]
1789: Geschichte der Loge zum Schwerdt in Riga von ihrem Anfange bis jetzto aus dem Archiv und den Protokollen zusammengetragen wie auch Geschichte der Erziehungsanstalt z. St.Johannis dieser Loge und maurerischen Personalien des weyl.Hochw.Brs.Balthasar von Bergmann [Brīvmūrnieku ložas "Pie zobena" un ložas sv. Jāņa skolas vēsture, manuskripts: LVVA, 4038.f., 2.apr.,1393.l.]

Citātu galerija

"Visudārgākais draugs, vēl neesmu pateicies par pārsūtītajām dziesmām. Tagad es to daru ar sajūtu, kuru izraisījusi visa Jūsu man sniegtā palīdzība un labvēlība. Varbūt Jūs man nepārmetīsit, ka tas notiek nedaudz novēloti. Dievs zina, es bieži nesaprotu, kā ar visu tikt galā. Jūsu jaukās pūles es darīšu zināmas ģenerālsuperintendentam [Johanam Gotfrīdam] Herderam."
Fragments no Augusta Vilhelma Hūpela vēstules Fišeram 1778. gada 6. februārī. Citēts pēc: Beata Paškevica. Latviešu tautasdziesmu teksti, to pierakstītāji un sūtītāji J.G.Herderam "Tautasdziesmu" izdevuma vajadzībām. No: Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija. Sast. R. Bičevskis. Rīga 2017, 297. lpp.

"Fišers bija vīrs ar dedzīga krājēja dabu; ārpus visa pārējā viņam piederēja vairāku tūkstošu liela gravīru kolekcija, tagad Pilsētas bibliotēkas īpašums, līdzīgā kārtā arī autogrāfu krājums, pašlaik piederīgs mūsu biedrībai. Bez tam viņš vāca arī vidzemnieku rokrakstus, naturālijas, un viņam bija laba bibliotēka, kuras sarakstu izsoles dēļ tās atrašanās vietā 1793. gadā nodrukāja Rūjienā."
[Fischer war ein Mann von regem Sammeleifer; er besass ausserdem eine mehrere Tausende zählende Sammlung von Kupferstichen Gelehrter, gleichfalls Eigenthum der Stadtbibliothek, ferner Autographen Sammlung, gegenwärtig unserer Gesellschaft angehörig. Daneben sammelte er livländische Handschriften, auch Naturalien, und hatte eine gute Bibliothek, deren Verzeichniss, zum Zweck der Versteigerung am hiesigen Ort, 1793 zu Rujen gedruckt wurde, no: August Buchholtz. Zur Ikonographie der Ostseeprovinzen. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte...aus dem Jahre 1876, Riga, 1877, s.66 -67].

Dzimtais vārds

Jakob Benjamin Fischer

Izglītība

Rīgas licejs jeb Kārļa licejs
Mazā Pils iela 4, Rīga

1756–1758
Kopenhāgenas universitāte
Nørregade 10, København
Vēsturiskā ēka, kurā Fišers studē, nav līdz mūsu dienām saglabājusies. Apgūst dabaszinības, studē pie medicīnas profesora Kristiāna Gotlība Kracenšteina (Kratzenstein, 1723-1795), aptiekāra Capela drauga, viena no trim dāņu pirmās farmakopejas autoriem, dabas zinātnieka, alķīmijas interesenta un brīvmūrnieka.

1761
Upsālas Universitāte
752 36 Upsala, Zviedrija
Studē pie Karla fon Linneja (Carl von Linee, Carl Linnaeus, 1707-1778) zooloģiju un botāniku

Darbavieta

1750
Lauvas aptieka, Rīga
Šķūņu iela 16, Rīga
Iespējams, 1750.gadu sākumā Jākobs Benjamins Fišers apgūst aptiekāra amatu sava tēva aptiekā.

1755
Kopenhāgena
Pirms 1756 strādā par aptiekāra Joahima Dītriha Capela (Cappel, 1717-1784) palīgu viņa aptiekā Kopenhāgenā. Capels ir nozīmīga persona dāņu farmācijas vēsturē - kopš 1757. gada Karaliskā Frederika hospitāļa aptiekas aptiekārs, viens no trim dāņu pirmās farmakopejas izstrādātājiem (1772), minerālu kolekcionārs, kas aizrāvies arī ar alķimiskiem eksperimentiem.

1758–1760
Lauvas aptieka, Rīga
Šķūņu iela 16, Rīga
Strādā par provizoru savas mātes vadītā aptiekā

08.09.1766–18.06.1768
Rīgas Rātes aptieka
Rīga
Aptiekas īpašnieks, pēc tam to pārdod G.Toibleram (Teubler).

1770–1793
Rīgas pilsētas bāreņu nams
Kaļķu iela, Rīga
Bāreņu nama grāmatvedis

Dalība organizācijās

1790–1791
Rīgas brīvmūrnieku loža "Pie zobena"
Johana Zāmuela fon Holandera nams
ložas sekretārs