Irma Cēbere

8 bildes

29.06.1906 – 08.07.1982

Irma Cēbere (1906–1982) – skolotāja un literāte, baltu filoloģe. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Latvijā, Vācijā un Amerikā. Uzstājusies ar priekšlasījumiem par literatūru un dažādiem rakstniekiem. Skolu grāmatu līdzautore, sakārtojusi E. Adamsona dzejoļu izlasi skolu vajadzībām.

Dzimšanas laiks/vieta

29.06.1906
Rīga

Miršanas laiks/vieta

08.07.1982
Čikāga

Personiska informācija

Krustmāte – Aleksandra Čaka māte.

1944: devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1950: izceļoja uz ASV.
Kopš 1953: dzīvoja Čikāgā.

Profesionālā darbība

1920. gados strādājusi Latviešu folkloras krātuvē.

1961: kopā ar Hermani Kreiceru sastādījusi "Mana tēvu valoda: lasāmgrāmata 7. un 8. klasei" (atkārtoti izdota 1963, 1969).

1945–1950: latviešu valodas un literatūras skolotāja Latviešu ģimnāzijā Eslingenā.
Strādājusi par skolotāju Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā, bijusi lektore Rietummičiganas Universitātes kursos un Gaŗezera vasaras vidusskolā.

Citātu galerijaPar Irmas Cēberes skolotājas un literātes mūžu
"Skolas darbs atsākas Vācijā 1945. g. vispirms Vangenā, tad Eslingenā. Visos šais gados I. Cēbere mācījusi latviešu valodu un literātūru daudziem šodien pazīstamiem latvju rakstu kopējiem. 1950. g. I. Cēbere ieceļo ASV, kur vispirms apmetas Sietlā, bet 1953. g. pārceļas uz Čikagu, kur drīz vien sāk strādāt universitātes bibliotēkā. 1970. g. viņa pārceļas uz Ilinojas universitātes katalogu departamentu, kur strādā līdz pensijai. Līdztekus bibliotēkāres darbam viņa turpina strādāt trimdas skolās, gan Čikāgas Kr. Barona skolā, gan pirmajā vasarā Rietummičiganas universitātes kursos, gan arī kādu vasaru Gaŗezera vasaras vidusskolā. Viņas stundas vienmēr bija lieliski sagatavotas un izcili pasniegtas. Bija viņai dažas idejas par programmas maiņām, piemēram, viņa vēlējās, lai mūsu folkloru pasniegtu nevis vidusskolas pirmajās, bet gan pēdējās klasēs, bet tas viss palika pārrunu līmeni. I. Cēbere daudzkārt runājusi Čikāgas latviešu radio raidījumos, rakstījusi un referējusi par literāriem tematiem, it īpaši savā studenšu korporācijā Gundega. Būdama literāte, I. Cēbere bijusi līdzautore skolu grāmatām un arī sakārtojusi E. Adamsona dzejoļu izlasi skolu vajadzībām. [..] viņas lielā mīlestība bija viņas paaudzes latviešu rakstnieki un dzejnieki, it īpaši Anšlavs Eglītis. Viņa sirsnīgi priecājās par okupētās Latvijas rakstnieku un dzejnieku veiksmēm un skumtin skuma par rusismiem un rusifikācijas ietekmi turienes literatūrā."
Jēgens, Ojārs. Skolotājas un literātes mūžs. Laiks, Nr.63 (07.08.1982)

Darbavieta

Krišjāņa Barona latviešu skola
Čikāga
Skolotāja.

Latviešu folkloras krātuve
Rīga

Čikāgas Universitāte
Čikāga
Strādāja universitātes bibliotēkā.

08.1936
Latviešu Jaunatnes Savienības ģimnāzija
Rīga
Latviešu valodas skolotāja.

1945–1950
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Latviešu valodas un literatūras skolotāja.

1950–1953
Sietla

1970
Ilinoisa
Līdz pensijas laikam strādāja Ilinoisas Universitātes katalogu departamentā.

Izglītība

1925–1934
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija. Studijas beidza ar maģistres darbu "Ezeriņa novele."

1925
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

1950
Amerikas Savienotās Valstis

Dzīvesvieta

1945–1950
Eslingene pie Nekāras
Dzīvoja latviešu bēgļu nometnē.

1953–1970
Čikāga

Apglabāts

12.07.1982
Mount Olive kapsēta Čikāgā