Ingvars Jakaitis

Lomas: dzejnieks

15.01.1949 – 26.01.2009

Dzejnieks Ingvars Jakaitis (1949-–2009) ir dzejoļu krājumu "Aiz mūriem jūra" (1977), "Un diena sadzirdēs" (1981), "Pirmās salnas" (1986) un "Latviešu zodiaks. Gadalaiki" (1990) autors. Jakaiša dzejā tvertas gan lielpilsētas dzīves ainas un konkrētas sadzīves detaļas, gan dabas, cilvēka un tautas dzīves saskaņas sākumi.

Dzimšanas laiks/vieta

15.01.1949
Rīga

Miršanas laiks/vieta

26.01.2009

Personiska informācija

Dzimis inženiera un ārstes ģimenē.

Profesionālā darbība

1971: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Liesma" (7. nr.).

Līdz 1986: publicējies ar īsto vārdu – Igors Jakaitis.

Citātu galerijaPar Ingvara Jakaiša dzeju

Dzejoļu krājumā "Aiz mūriem jūra" (1977) galvenokārt lielpilsētas dzīves ainas, daudz konkrētu sadzīves detaļu, īpatnējas atskaņas. Krājumā "Un diena sadzirdēs" (1981) Jakaitis tiecies apgūt plašāku kultūras slāni, lietotas klasiskās pantformas, vairāk vispārinājumu. Krājuma "Pirmās salnas" (1986) centrālajā darbā – poēmā "Septiņas dienas – Zeme" tverts plašs tēmu loks – no kolektivizēto lauku pagrimuma ainām līdz Visuma norisēm. Krājumā "Latviešu zodiaks. Gadalaiki" (1990) akcentēti dabas, cilvēka un tautas dzīves saskaņas sākumi.

Inguna Sekste. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Igors Jakaitis

Darbavieta

1964–1966
Strādājis par sanitāru.

1970–1971
Strādājis par skatuves strādnieku.

1971–1972
Strādājis par tehniķi.

1977–1986
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Nodaļas redaktors

1986–1989
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Rīga
Sekretārs

1989–1992
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors

1992–1993
Izdevniecība "Pētergailis" (1990–)
Rīga
Galvenais redaktors

1993–1994
Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"
Rīga
Redaktors laikraksta "Latvijas Vēstnesis" grāmatu apgādā

1994–1998
Laikraksts "Lauku Avīze"
Korespondents

1998
Izdevniecība "Et cetera"
Redaktors laikraksta "Lietaskoks" izdevniecībā "Et cetera"

Ceļojums

10.1977
Polija
Brauciens ĻKJS CK grupā.

1988
Berlīne
Dalība Baltistikas konferencē.

Dalība organizācijās

1984–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2009
Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Biedrs