Ingrīda Cāzere

2 bildes


Dzimšanas laiks/vieta

17.09.1959
Mineapolisa

Personiska informācija


Profesionālā darbībaLiterārā darbība
Stāsti latviešu trimdas jauniešu izdevumos - "Jaunie Zvani", "Vidienes Balsis", Minneapolē - "St. Paulas Svētrīta Zvanos", "ALJA žurnāls" un laikraksts "Laiks", vēlāk stāsti un humoreskas žurnālā "Treji Vārti".

Līdztekus studijām piepelnījusies, strādājot amerikāņu laikr. „Minnesota Daily” (1980-82), „St.Paul’ Dispatch” redakcijās. Bijusi žurn. „Jaunie Zvani” (1981-86), informatīvā biļetena „Abrene” (1988-91) galv. redaktore. 1989-95 strād. radio „Brīvā Eiropa” latv. nodaļas, vēlāk galv. ziņu nod. redakcijā. Public. t-ra recenzijas, feļetonus un aprakstus žurn. „Jaunā Gaita”, „Treji Vārti”, „Jaunie Zvani”, laikr. „Laiks” un „Brīvā Latvija”. 1983 sar. komēdija „Mendel Marantz Housewife” („Mendela Maranca mājkalpotāja”) apbalvota Amerikāņu koledžu t-ru festivālā kā labākā īsluga. Kopš 1995 strād. par tehnisko red, Minhenes datorfirmās, 2000 pārcēlusies uz dzīvi Ljā.

Spēlējusi teātri Minesotas Jaunatnes teātrī un Daugavas Vanagu ansamblī (Mineapolē).

Latvisko izglītību ieguvu Gaŗezera vasaras vidusskolā, Divreizdivi un Rietummičiganas universitātes kursos.

Citātu galerijaIngrīda Cāzere par savām interesēm
"Man ir plašas intereses un iespējas, un nākamgad varēšu lepoties ar grādiem žurnālistikā, vācu valodā un drāmā. Bet ko lai daru? Pašlaik domāju meklēt darbu vai nu kādā avīzē par drāmas kritiķi, vai kādā radio stacijā, kas raida uz Latviju. Bet varbūt jāturpina iet skolā lai iegūtu doktora grādu?

b. a. Intervija ar Ingrīdu Cāzeri. Treji Vārti. Nr. 103, 1985.

Izglītība

Kārbondeila
Ieguvusi maģistra grādu teātra zinātnēs par darbu „Latvian folk comedy in translation” („Latviešu tautas komēdiju tulkojumi”).Dienvidilinoisas universitātē.

Mineapolisa
Mācījusies St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes latviešu skolā.

1974–1977
Mineapolisa
Mācījusies Mineapolisas ģimnāzijā.

1983
Mineapolisa
1983. gadā ieguvusi bakalaura grādu žurnālistikā un vācu valodā Mineapolisas universitātē.

Dalība organizācijās

Korporācija "Selga".