Ingrīda Ārija Alksne

2 bildes

Ingrīda Ārija Alksne (1937) — literatūrzinātniece, tulkotāja. Mācījusies latviešu pamatskolā un vācu ģimnāzijā Lībekā, studējusi filozofiju, romāņu un angļu filoloģiju Hamburgas universitātē. Mācījusi angļu un franču valodu vācu mācību iestādēs. Kopš 1972. gada ir Ženēvas universitātes Tulku institūta profesore, no 1975. līdz 1979. gadam — Vācu nodaļas direktore. Universitātē pasniegusi tulkošanas teoriju un praksi. Pētījusi salīdzināmās struktūras angļu, vācu, franču un latviešu valodā, kā arī salīdzināmo tulkošanu. Publicējusi rakstus par Tomasa Manna, Franca Kafkas, Albēra Kamī darbu tulkojumiem angļu un franču valodās.

Dzimšanas laiks/vieta

22.11.1937
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi advokāta ģimenē. 1944. gadā kopā ar vecākiem izceļojusi uz Vāciju. Trimdas literatūrzinātnieka un tulkotāja Ivara Jāņa Alkšņa sieva.

Profesionālā darbība

1997: nozīmīgs pētījums "Gētes "Fausts" franču un angļu valodā salīdzinājumā ar Raiņa tulkojumu".

Citātu galerijaPar pētījumu "Gētes "Fausts" franču un angļu valodā salīdzinājumā ar Raiņa tulkojumu"
"Patīkami, ka Alksnes kundze novērtējusi Raiņa tulkojumu kā talantīgu, turklāt jo grūtāk paveicamu darbu tādēļ, ka latviešu valoda nebija senas kultūrtautas valoda un daudzu jēdzienu nosaukumu tai trūka, tomēr Raiņa tulkojums nenobāl pārējo tautu tulkojumu fonā."
Akmene, Ilze. Johana volfganga Gētes "Faustam" latviešu valodā — 100. Latviešu Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 05–06, 01.05.1997.

Saiknes

Dzimtais vārds

Ingrīda Ārija Tīcmane

Papildu vārdi

Ingrīda Alksnis

Izglītība

1948–1950
Lībekas latviešu tautskola
Lībeka
Arī Lībekas latviešu pamatskola.

1951–1957
Lībeka
Vācu ģimnāzija Lībekā.

1957–1963
Hamburgas universitāte
Hamburga
Studējusi filozofiju, romāņu un angļu filoloģiju.

Darbavieta

1972
Ženēvas universitāte
Ženēva
Tulku institūtsProfesore. Pasniegusi tulkošanas teoriju un praksi.

1975–1979
Ženēvas universitāte
Ženēva
Tulku institūtsVācu nodaļas direktore.