Ināra Vāka

Dzimšanas laiks/vieta

14.11.1952
Rīga

Personiska informācija

VĀKA Ināra (dz. Upmale; 1952.14.XI Rīgā) - literatūrzinātniece, pedagoģe, filol. z.d. (1982).
Dz. kalpotāju ģim. Beigusi Rīgas 6. vsk. (1971), stud. vācu filol. LVU (1971-73) un Leipcigas univ. (1973-77). Pēc. univ. beigšanas līdz 1990 dzīv. VDR, bijusi Rostokas univ. zin. asistente. Kopš 1990 atkal Rīgā, LU Svešval. fak. docētāja. Darbojusies Baltistikas komisijā (Berlīnē; 1979-90).
Pirmā publikācija - raksts "Zu einigen stilistischen Prinzipien der Naturdarstellung im Spatschaffen von K. Paustovskij.." ("Par dažiem dabas tēlojuma stilistiskajiem principiem vēlīnajos K. Paustovska darbos..") rakstu krāj. "Mensch und Natur im Schaffen von Konstantin Paustovskij" (Rostokā 1980). Dokt. disertācija - "Untersuchungen zur Mensch - Natur - Problematik im Prosa - und Dramenschaffen von Rodolfs Blaumanis" ("Pētījumi par cilvēka un dabas attiecību problēmam R. Blaumaņa prozā un dramaturģijā", 1982). V. popularizējusi latv. lit. un folkl. Austrumvācijā. Ljā public. kopā ar O. Pozingisu sar. apskatus par latv. lit. vērtējumiem 70. un 80. gadu VDR presē ("Kritikas gadagrāmata", 1983, 11; 1987, 14; 1988, 15).
A. Stikāne

Dzimtais vārds

Upmale

Izglītība

–1971
mācījiesRīgas 6.vidusskolā

1971–1973
studējisLVU vācu filoloģijā

1973–1977
studējisvācu filoloģiju Leipcigas universitātē