Ināra Roja

Dzimšanas laiks/vieta

29.04.1946
Rīga

Personiska informācija

ROJA Ināra (dz. 1946.29.IV Rīgā) - ārste un dzejniece.
Dz. mediķu ģim. Beigusi Rīgas 1. vsk. (1964) un RMI Ārstniecības fak. (1970). Strād. poliklīnikā "Rīgas jūrmala" par neiropataloģi konsultanti (1971-82), kopš 1982 - neiropataloģe eksperte P. Stradiņa Rep. klīniskajā slimnīcā, neireoloģe, psihoterapeite un seksopatoloģe ārstu ekspertu komisijā, Rīgas pils. 1. slimnīcā, Ģimenes centrā.
Pirmā publikācija - dzejolis "Vasara" laikr. "Pionieris" 1957.11.VII. Izd. dzejoļu krāj. "Griezies, griezies, zemeslode" (1970), "Gravitācija" (1973), "Mīlu nest" (1975), "Lūzums" (1977), "Sniegā lūkošanās" (1980). R. mākslin. briedumu apliecina krāj. "Lūzums". Tajā līdzās filoz. dabas, mīlas, sab. skanējuma lirikai ievietots vēstījums dzejā "Dariet, mātes, šūpulīšus!", kur, balstoties uz latv. folkl. un vēst. hroniku materiāliem, attēlots latv. tautas cīņas ceļš laiku lokos, sākot no vācu krustnešu iebrukuma. Pamatdoma - tautai ar asinīm jāizcīna sava brīvība, saglabājot un izkopjot ētiskās vērtības. Periodikā public. R. atdzejojumi no kr., ukr., baltkr., angļu val., kopš 1988 - pārdomas par savu laiku un cilvēku šajā laikā laikr. "Svētdienas Rīts" u.c. Tulk. Dž.Vindema zinātniski fantast. rom. "Vainas meklēšana" (1993). R. dzejs tulkota kr., liet., baltkr., ukraiņu, gruzīnu, armēņu, kazahu, uzbeku, poļu valodā.
L. Roja I. Par masta priedēm un augšanu // Jaunās Grām., 1977, 10.
I. Rubule

Nodarbes

Izglītība

–1964
mācījiesbeidz Rīgas 1.vidusskolu

–1970
studējisbeidz RMI Ārstniecības fakultāti