Ināra Kasvante

Lomas: literāte

Dzimšanas laiks/vieta

1941

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1963: pirmā publikācija dzejolis "Cilvēks" laikrakstā "Latvija" 14. septembrī.
Dzeja publicēta latviešu trimdas periodikā.

1963: Eiropas Latviešu jauniešu 10. kongresā Kēningšteinā piedalījās jauno autoru literārajā sarīkojumā.

Nodarbes

Izglītība

–1963
Minsteres latviešu ģimnāzija
Salzmannstraße 152