Imants Lancmanis

Dzimšanas laiks/vieta

29.07.1941
Rīga

Personiska informācija

LZA goda loc. (1992). Beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vsk. (1959) un LVMA Glezniecības nodaļu (1966). 1964-72 Rundāles pils (Bauskas novadpētniec. muz. filiāles) zin. līdzstrādnieks, 1972-76 Rundāles pils muz. direktora vietn., kopš 1976 direktors. 1970-87 LVMA docētājs. Kopš 1974 publicē rakstus par Ljas 18. un 19. gs. mākslu, muižu un piļu arhitektūru, heraldikas vēsturi un terminoloģiju. Sar. grām. “Jelgavas pils” (1979), “Liepāja no baroka līdz klasicismam” (1983), “Rundāles pils (1994). Public. izdev. par Mežotnes (1993), Kaucmindes (1999), Iecavas, Garozas, Lambārtes (2001), Svitenes muižu (2003). Sast. grām. “Rundāles pils muzejs” (2001, arī teksta autors) un vairākus izstāžu katalogus. Izstādēs piedalās kopš 1966. Ljas Māksl. Savien. b.(1984), Ljas Restauratoru b-bas b. (1990), Valsts heraldikas komis. loceklis. Baltijas vēstures komis. korespondētājloc. (Getingenē). LPSR N.b. mākslas darbin. (1986). Apb. ar TZO (IV šķ., 1994), PSRS ord. “Goda zīme” (1984), 3 Francijas ordeņi (Nac. Nopelnu ord. (2002)vai 2003; Goda leģiona ordenis (2007); Francijas ordenis literatūrā un mākslā (2013)), Vācijas Nopelnu krustu (2003), M.K.Ā. Beklera medaļu “Mare Balticum” (1987), Spīdolas balvu (1998), LZA Lielo medaļu (2004). Kult. mantojuma gada balvu (2004).

Apbalvojumi

Francijas Ordenis mākslā un literatūrā
Ordenis piešķirts par ieguldījumu Francijas un Latvijas attiecību attīstīšanā kultūras jomā.
2013