Ilze Skrupšķele–Kleinberga

llze Skrupšķele–Kleinberga (1945) dzimusi Minhenē, uzaugusi Kalamazū, Mičiganas štatā ASV. Mičiganas universitāti ieguvusi bakalaura grādu. Dzejoļi iespiesti žurnālos "Mēs", "Jaunā Gaita", laikrakstos "Latvija Amerikā" un "Laiks". Izdots dzejoļu krājums "Ūdeņi sakustas" (The Waters Move) (1978) – divās valodās – latviešu un angļu.

Dzimšanas laiks/vieta

23.06.1945
Minhene

Personiska informācija

Tēvs Leonards Skrupšķelis (1914–1976) dzimis Lietuvā, māte Paulīne Skrupšķele (1916-1977) – skolotāja un daiļamatniece–audēja, arī grafiķe. Māsas Regīna Skrupšķele Kronberga un Māra Skrupšķele.
Skolas laikā Ilze sportoja, piedalījās vieglatlētikas sacensībās, bija dalībniece latviešu gaidās, dejoja tautasdejas, mācījās klavieŗspēli pie brīvmākslinieces pianistes Idas Vinkleres. 1958. gadā nobeidza Kalamaū latviešu sestdienas skolu.
1964: vadījusi Kalamazū latviešu jaunatnes kopu un bijusi latviešu jaunatnes 6x1 kursu rīcības komitejas priekšsēde. Pēc tam piedalījusies visās 6x1 kursu sesijās (1964–1965).
1968. gada vasarā: mācījusies Rietummičiganas universitātes (Western Michigan University) Latviešu studiju programmā.
Ieguvusi bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs Rietummičiganas universitātē (Western Michigan University).
1970: salaulājusies ar psihologu Valdi Kleinbergu (1937–2014), ģimenē trīs dēli.
Strādājusi kā terapeite ar Jin Shin Jyutsu metodi. Dzīvo Kalamazū, Mičiganā, ASV.
1972: Kalamazū literātu un avīžnieku kopas vecākā.

Profesionālā darbība

Sākot ar 1970. gadu: lasījusi savu dzeju dažādos pasākumos. Dzejoļi publicēti žurnālos "Treji Vārti" un "Karogs".

Dzeja
1978: Ūdeņi sakustas / The waters move (Ceļinieka apgāds)

Citātu galerija

"Mums, no visām trim baltu tautām, ir trimdā visvairāk jaunu dzejnieku. Tās paaudzes dzejnieku, kas dzimuši ārpus Latvijas un kas varētu ari vairs nerakstīt savā tēvu valodā. Ka viņi tomēr tanī raksta, ir svētība mūsu rakstu apcirkņiem. Vai esam to pelnījuši? Varbūt mums šo jauno uzticība vēl nopelnāma? Ilze Skrupšķele–Kleinberga pieder šai paaudzei, kas stāv uz robežas starp divi valodām, kas spēj dzejot divi valodās. Un tomēr turpina dzejot latviski. (..) Ar Ilzi Skrupšķeli Kleinbergu mūsu dzejā ienākusi jauna skaņa. Šai dzejai ir intellektuāla ievirze, bet tās tonis ir tumšs kā čello stīgu trīsējums. (..) Ja man būtu jāizvēlas viena grāmatas puse, es bez svārstlšanās izvēlētos latvisko, kaut priecājos, ka grāmatai ari angliskā līdzi dota, kā divi draudzīgā spiedienā vienotas rokas. Latviskajā pusē ir dzejoļi, kas norāda jau uz krietni māksliniecisku briedumu un ļauj sagaidīt no Ilzes Skrupšķeles vēl daudz."

Astrīde Ivaska. Jaunas balsis ar senu atbalsi. Treji Vārti, Nr.70 (01.05.1979)

Izglītība

Mičigana
Studējusi Mičiganas universitātē.