Ieva Prīmane

1 bilde
Lomas: literāte

Profesionālā darbība

Dzejas publicēta latviešu trimdas periodiskajos izdevumos.
Dzejoļi angļu valodā žurnālā "Zintis".

Nodarbes

Izglītība

–1953
Pitsburga
Ar uzslavu beigusi Pitsburgas universitātes filozofijas vēstures fakultāti.

1945–1948
Blombergas Latviešu ģimnāzija
Blomberga
Mācījās humanitārajā programmā.

1953
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Studējusi Kolumbijas universitātē Ņujorkā.