Ieva Kolmane

Dzimšanas laiks/vieta

20.08.1965

Personiska informācija

Kolmane Ieva – (dz. Pūrīte, pseid. Krišs Forstmanis, 1965. 20. VIII, Jūrmalas pilsētā)
Vecāki. Māte: Tamāra Pūrīte – kordiriģente. Tēvs: Juris Pūrītis – ķirurgs, traumatologs. Brālis: Pēteris Pūrītis – rakstnieks. Svainis: Arvis Kolmanis – rakstnieks. Svaine: Ināra Kolmane – kinorežisore.

Māc. Jūrmalas 1. vsk. (abs. 1983, zelta medaļa), LVU Svešval. fak. Angļu val. un lit. nod.(1983–1987), LU Vēst. un filoz. fak., fil. bakalaura grāds (1988–1992) , LU Vēst. un filoz. fak. fil. maģistrantūra, MPhil. grāds (1992–1994), LU Filozofijas doktorantūra (1998–2001); dalība ESF projektā Atbalsts doktora studijām LU (2012–2013).

Strād. par pārdevēju grāmatnīcā; angļu valodas skolot. Jūrmalas 3. vsk. (1986 –1987),

Rīgas Doma kora sk. par kult. vēst. un pas. lit. pasniedzēju (1994.–2003), kā arī par formālās loģikas, XX gs. kultūras vēstures un filoz. pamatu pasniedzēju (1999–2003); bijusi lektore LU Vēst. un filoz. fak. Filoz. nod. (2002–2009); literārā mēnešraksta Karogs kritikas nodaļas redaktore (2003), SIA Karogs 3 valdes priekšsēdētāja, izdevniecības un literārā mēnešraksta Karogs galvenā redaktore (2003–2011). Bijusi Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares padomes eksperte (2008–2010), LRS priekšsēdētāja (2005–2011). Piedalījusies Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Ekspertu komisijā (kopš 2006), Piejūras pilsētu literārā izdevuma Vārds redakcijā (kopš 2013).

Piederība literārām biedrībām, organizācijām: lit. mēnešr. „Karogs” atbalsta fonda valdes priekšsēd. (kopš 2003); biedrības LATREPRO valdes loc. (kopš 2012); Baltijas Asamblejas balvas žūrijas loc. (kopš 2010), Baltijas Asamblejas balvas žūrijas priekšsēdētāja (kopš 2012); Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa gada rīcības komitejas loc. (2013); Latvijas Rakstnieku savienības (kopš 2006), pēcāk – sadarbībā ar Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju Ventspilī un Latvijas Literatūras centru rīkotās Literatūras Gada balvas žūrijā, Latvijas Literatūras Gada balvas 2011 un 2012 ekspertu komisijas priekšsēd.; Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriski konsultatīvajā padomes loc. (2011 – 2013); Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas aptaujas „Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens” ekspertu komisijas loc. (kopš 2009); LR Kultūras ministrijas Literatūras un grāmatniecības padomes loc. (kopš 2011); Latvijas Radošo savienību padomes valdes loc. (2005 – 2011); Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja (2004 – 2005); Latvijas Rakstnieku savienības biedre, ievēlēta valdē (kopš 2002);

Latvijas Estētikas asociācijas biedre ( kopš 2000)

Pirmā publikācija – apcere “Detektīvs kā brīnumpasakas profanācija”, lit. mēnešr. „Karogs” 1994, I.

Literatūrkritiķe (kopš 1994): sadarbība ar lit. mēnešr. „Karogs” kritikas un apskata nodaļām; publikācijas periodikā „Karogs,” „Kentaurs XXI,” „Literatūra un Māksla Latvijā,” „Diena,” „Forums”, „Ir,” „Latvijas Avīze,” „NRA,” „Kultūras Diena,” „Latvju Teksti” u.c. Nozīmīgākās publikāc. – “Biogrāfijas un blakus žanru filosofiskie aspekti,” „Karogs” 1994, IX; “Bērns un viņam domātā literatūra kultūras kontekstā,” „Karogs” 1998, II; „Kritikas diskrētais šarms jeb Ideāls kritiķis,” „Karogs” 2004, I; „Un viņš atzina to par lētu esam,” „Karogs” 2004, II; „Klusie telefoni,” „Karogs” 2004, V; „Pierobežas jautājumi,” „Karogs” 2004, IX; „Melu neizbēgamība,” „Kentaurs,” XXI 2004, 35; „Riekstkoža sindroms,” „Karogs” 2006, VI; „Redaktora rēgs,” „Karogs” 2008, V; „Hārona darbs,” Kentaurs XXI 2008, 45; „Olekts,” „Karogs” 2009, I

Tulkotāja no angļu un krievu val. (kopš 1992, vairāk nekā 30 publicētu grāmatu izdevn. un apgādos „Kontinents,” „RaKa,” „Jumava,” „Zvaigzne ABC,” „Laikmetīgās mākslas centrs,”), redaktore (vairāk nekā 20 rediģētu publicētu grāmatu izdevn „Karogs,” „Jumava,” Laikmetīgās mākslas centrs u.c.) Tulk. no angļu un krievu val. zinātn., populārzin., daiļlit., t.sk. Dž.R.R. Tolkīna, Dž.K. Roulingas, D. di Morjē darbus.

K. saņēmusi lit. mēnešr. „Karogs” godalgu par gada labākajām publikācijām literatūrkritikā (1998).

K. raksti tulkoti angļu, igauņu, krievu valodās.

Svece, A. Ne vējš, ne karogs // Diena 2003. 29. XI.; Terzens, A. „Interesantais šajā dzīvē un darbā” // Kabinets, 2007. V; Puce, I. „Lai nebūtu jāiet pa ielu un skaļā balsī jālasa dzeja” // Latvijas Vēstnesis 2009. 27. XI (arī http://lvportals.lv/viedokli.php?id=201137), Zebris, O. „Valoda ir kā mēle” // KDiena, 2012. 27. I (arī http://www.diena.lv/kd/intervijas/valoda-ir-ka-mele-saruna-ar-literaturfilosofi-tulkotaju-ievu-kolmani-13928211)

Saiknes

Pēteris Pūrītis - Brālis

Dzimtais vārds

Pūrīte

Pseidonīms

Krišs Forstmanis