Hermanis Treijs

07.11.1794 – 02.02.1849

Dzimšanas laiks/vieta

07.11.1794
Rīga

Miršanas laiks/vieta

02.02.1849
Rīga

Personiska informācija

TREIJS (Trey, Treu) Johans Hermanis (1794.7.XI Rīgā – 1849.2.II Rīgā, apbed. Jāņa baznīcas draudzes kapsētā) - vācu tautības latviešu žurnālists.
Dz. muitas direktora ģim. Māc. Domskolā (1806-10) un guberņas ģimn. Rīgā (1810-13). Stud. teoloģiju Tērbatas univ. (1814-16). Līdz 1819 strād. par luterāņu mācītāju Biķerniekos, tad par Rīgas Jāņa bazn. latv. draudzes mācītāja palīgu (1819-22) un virsmācītāju (1822-46). Dib. un izdevis pirmo latv. laikr. Rīgā "Tas Latviešu Ļaužu Draugs" (1832-46; no 1838 nos. "Tas Latviešu Draugs") un tā rel. un populārzin. piel. (1839-46), bijis redaktors. savam laikr. piesaistījis arī latv. literātus, public. A. Līventāla dzejoli "Matīsiņš" (1838), J. Ruģēna "Latviešu draugu dziesmas" (1842) u.c. darbus, kā arī sekmējis A. Leitāna lit. darbību.
T. izd. turpinājumizd. "Dieva vārdu mīļotājiem" (1836-38), kur public. stāstus un dzejoļus, rakstījis bazn. vēsturi - "Kā gājis pasaulē ar kristīgu ticību?" (1846), tulk. "Mārtiņa Lutera mazo katķismu" (1838) u.c., bijis "Vidzemes kalendāra" līdzstrādnieks.
Pēc raksta, kurā T. netieši vērsās pret latv. pāriešanu pareizticībā, laikr. "Tas Latviešu Draugs" slēdza. T. par pretkrievisku darbību izsūtīja uz Kauņu, kur T. strād. par vācu draudzes mācītāju (1847). - Kript.: 9., 18., 27., 36.
L. Biša M. Kāds latviešu draugs klaušu laikos // Burtnieks, 1933, 5-6; Doebner A. Johann Hermann Trey. Dorpat, 1849.
Z. Frīde

Citātu galerija

"Tikai no jūsu tautas, mīļie latvieši, daži ir, kas nedz savu tautu, nedz savu valodu mīļo... Kaunieties jel savas liekulības, bet savas dzimtenes, savu vecāku un tēvu valodas nekaunieties vis."

Hermanis Treijs

Izglītība

1806–1810
mācījiesRīgas Domskolā

1810–1813
mācījiesguberņas ģimnāzijā Rīgā

1814–1816
studējisteoloģiju Tērbatas universitātē

Apglabāts