Henrijs Visendorfs

1 bilde

24.03.1861 – 31.08.1916

VISENDORFS Henrijs (dz. Indriķis Ķiparts; 1861(?)–1916) – latviešu tirgotājs, grāmatizdevējs un literāts. Dzimis dzirnavnieka ģimenē, mācījies Rīgā un Pēterburgā, vēlāk – Parīzē.Tēva Indriķa Ķiparta brālis (pieņēmis uzvārdu Visendorfs) adoptējis V., pēc nāves atstājis viņam bagātīgu mantojumu. V. Pēterburgā 1887 atvēra tirdzn. komisijas veikalu un drīz kļuva par vienu no ievēr. Krievijas tirdzn. komisiju pārstāvjiem; tika izvirzīts dažādos reprezentatīvos amatos - kādu laiku bija Pēterburgas domnieks, zvērināts piesēdētājs Pēterbugas apgabaltiesā (1896), Tautas izglītības min-jas mācīto komitejas loceklis. Parīzes folkloristu b-bas biedrs.
80. un 90. gados darbojies baltvācu, fr. un angļu presē, rakstījis arī laikr. "Balss", "Baltijas Vēstnesis", žurn. "Austrums". Viens no labākajiem V. rakstiem - kritika par E. Voltera 1890 izdoto tdz. krājumu ("Magazin", 1897, 20 [1]).
F. Brīvzemnieka ietekmē V. ieinteresējās par K. Barona darbu tdz. krāšanā, vāca līdzekļus un organizēja tdz. iespiešanu, kopā ar K. Baronu izdeva "Latvju dainu" 1. sēj. (10 burtnīcās, 1894-98), realizēja turpmāko sēj. izdošanu Krievijas ZA. Izmantojot savu sab. stāvokli un plašos sakarus, V. palīdzēja F. Brīvzemniekam publicēt rakstus, kas vērsti pret latv. tautskolu rusifikāciju, vērsās pret drukas aizliegumu liet. rakstos, rūpējās par b-ku iekārtošanu utt. - Ps.: Zinciems, Ziemeļnieks, Henry Sylva, Visukoks u.c.
L. Unāms Ž. H. Visendorfs un viņa vieta latviešu kultūras vēsturē // IMM, 1933, 3-5/6; Vīksna M. BW un LD // Karogs, 1982, 2; Arājs K. Krišjānis Barons un "Latvju dainas". R., 1985; Vīksna M. Arī Henrijam Visendorfam jubileja // Pad. Jaunatne, 1986, 26.III.
J. Zālītis

Papildu materiāli
Vīksna, Māra. Henrijam Visendorfam – 160. LU LFMI Latviešu folkloras krātuves mājas lapa: http://lfk.lv/Henrijam-Visendorfam-160,24.03.2021.

Dzimšanas laiks/vieta

24.03.1861
Līgatnes pagasts
Dzimis Paltmales, vēlākajā Līgatnes pagastā.

Miršanas laiks/vieta

31.08.1916
Pēterburga
Tolaik – Petrograda.

Saiknes

Ingrida Vīksna - Radiniece
Milda Kārkliņa - Māsasmeita

Dzimtais vārds

Indriķis Ķiparts

Pseidonīms

Visukoks

Izglītība

mācījiesvācu skolā Rīgā

mācījiesģimnāzijā Pēterburgā

studējisKondorsjē licejā Parīzē

Apglabāts