Helga Grase

4 bildes

21.08.1908 – 23.05.1979

Helga Grase (1908–1979) – filoloģe, pedagoģe, latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodiķe. Beigusi Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1936). 30. gadu otrajā pusērakstu krājumā “Ceļi” (1935–1939) publicējusi rakstus par Raiņa leksiku, Jāņa Sudrabkalna lirikas iezīmēm, Ati Kronvaldu, tautasdziesmām. Strādājusi par skolotāju. Padomju okupācijas gados bijusi Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta un Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta (1951–1975) zinātniskā līdzstrādniece. Izstrādājusi latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodiku padomju skolās (“Latviešu literatūras metodika”, 1951; “Rakstu darbu metodika”, 1961), publicējusi rakstus par metodikas jautājumiem, veidojusi mācību saturu – bijusi līdzautore mācību grāmatām, sarakstījusi literatūras teorijas grāmatu skolu vajadzībām (“Ievads literatūras teorijā 5.–7. klasei”, 1970).

Dzimšanas laiks/vieta

21.08.1908
Viļķene
Dzimusi Viļķenes, kādreizējā Vitrupes, pagasta "Ceros".

Miršanas laiks/vieta

23.05.1979
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi 1908. gada 21. augustā jūrnieka, žurnālista un literāta Artūra Graša ģimenē.
Pirmā pasaules kara gados kopā ar vecākiem devusies bēgļu gaitās uz Krieviju, kur Staraja Rusā sākusi skolas gaits.

Profesionālā darbība

1932: pirmā publikācija – recenzija par Jāņa Sārta romānu "Rūķi" žurnāla "Sievietes Pasaule" 1. numurā.
1936: beidzot Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas nodaļu, aizstāvējusi diplomdarbu par tematu "Raiņa leksika".

Nozīmīgākie Helgas Grases darbi

1959: Latviešu literatūras metodika
1961: Rakstu darbu metodika
1966: Literatūras teorija (kopā ar Gunāru Bīberu)
1968: Andrejs Pumpurs
1970: Ievads literatūras teorijā 5.–7. klasei
1975: Skolēnu uztveres un izpratnes padziļināšana ārpusskolas lasīšanas procesā

Saiknes

Aina Kraujiete - Skolniece
Artūrs Grasis - Tēvs

Izglītība

Staraja Rusa
Pirmā pasaules kara laikā ar vecākiem dodas bēgļu gaitās uz Krieviju, kur Staraja Rusā bēgļu bērnu skolā sāk skolas gaitas.

1929
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Beigusi mācības.

1930–1936
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigusi Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu, aizstāvējusi diplomdarbu par tematu “Raiņa leksika”.

Darbavieta

1937–1940
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga

1951–1953
Latvijas PSR Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts
Rīga
Kabineta vadītāja

1953–1975
Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece (Latviešu valodas un literatūras sektora vadītāja no 1962. gada)

Apglabāts

05.1979
Rīgas Otrie Meža kapi