Heinrihs Strods

20.04.1925 – 14.04.2012

Dzimšanas laiks/vieta

20.04.1925
Dvīts

Miršanas laiks/vieta

14.04.2012
Rīga

Personiska informācija

STRODS Heinrihs (1925. 20. IV Dvietē– 2012. 14. IV Rīgā) – vēsturnieks. Dr . habil. hist. LU emeritētais profesors. LZA goda loceklis (1992). LVU Vēstures fakultāti beidzis 1950. 1950-53.g. aspirants, 1954-61 vec. zin. līdzstr., 1961-64 etnogrāfijas sektora vadītājs. 1964-71 arheoloģijas un etnogrāfijas sektora vadītājs (1961-1971), no 1971 feodālisma vēstures sektora vec. zin. līdzstr. LVI līdz 19...? LU mācībspēks (1982-2000), PSRS vēstures katedras vadītājs (1982-1988), Latvijas vēstures katedras vadītājs (1989-1993). Pētījis Latvijas agrārās vēstures problēmas, arī lauksaimniecības zinātnes un etnogrāfijas vēsturi Latvijā, nacionālās pretošanās kustību komunistiskajam režīmam. > 20 dažādām Latvijas vēstures problēmām veltītu grāmatu un pāri par 800 publikāciju. Okupācijas muzeja pētniecības grupas vadītājs, muzeja gadagrāmatas zinātniskais redaktors. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, darba grupas vadītājs Latvijas-Krievijas divpusējā vēsturnieku komisijā. Kopā ar J. Stradiņu sacerējis grāmatu par Jelgavas Pētera akadēmiju (1975), piedalījies Baltijas zinātņu vēstures konferencēs. Sacerējis grāmatu par Sēlijas (Ilūkstes apriņķa) vēsturi (2011), Sēlijas asociācijas goda biedrs (2010), Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas goda biedrs (2008).Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
D.: J. Stradiņš, H. Strods. Jelgavas Pētera akadēmija. Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. R.: Zinātne, 1975. 320 lpp.; H. Stods. Latvijas lauksaimniecības vēsture: No vissenākajiem laikiem līdz XX gs. 90. gadiem. R., 1992.287 lpp.; H. Strods. Sēlija senāk un tagad. R., Jumava. 2011. 199 lpp.

Nodarbes