Heinrihs Ādolfijs

1622 – 15.06.1686

Dzimšanas laiks/vieta

1622

Miršanas laiks/vieta

15.06.1686
Jelgava

Personiska informācija

ĀDOLFIJS (Adolphi) Heinrihs (1622 Silēzijā - 1686.15.VI Jelgavā, turpat apbed.) - vācu tautības latviešu valodnieks, garīgo dziesmu tulkotājs.
Ieceļojis no Vācijas. 1650 sācis strādāt par latv. luterāņu mācītāju Dobelē. Mācījies latv. val. pie K. Fīrekera, popularizējis un public. viņa darbus. 1661-86 bijis vācu mācītājs, virsmācītājs Jelgavā un Kurzemes superintendents. Sekmējis garīgās lit. izdošanu latv. valodā, stabilizējis ortogr. saskaņā ar G. Manceļa aizsāktajām tradīcijām.
Izmantojot K. Fīrekera atstātos manuskriptus, ar A. vārdu tika izd. ievērojamākā 17. gs. latv. val. gramatika "Erster Versuch einer kurzverfasseten Anleitung zur lettischen Sprache" ("Pirmais mēģinājums sniegt īsu ievadu latviešu valodā", 1685). Ā. gramatikā izstrādātās normas bija noteicošas latv. Bībeles pirmā izd. (1685-94) galīgās red. komis. darbā. Sast.un red. pirmo Jelgavā latv. val. izdoto grām. - Kurzemes baznīcas rokasgrām. "Vermehrtes lettisches Handbuch" ("Pavairota latviešu rokasgrāmata", 1685), kurā ietilpst dziesmu grām. "Lettische geistliche Lieder und Collecten" ("Latviešu garīgās dziesmas un kolektes"). Šeit ievietotas G. Manceļa, K. Fīrekera, Ā. u.c. aut. dziesmas. Pārstrād. latviski M. Lutera mazo katehismu ("Der kleine Catechismus"), lūgšanu grām. ("Lettisches Gebetbuch", abi 1685), Zīraka gudrības grām. "Das Haus-, Zucht- und Lehrbuch Jesus Syrachs" un Zālamana sakāmvārdi "Die Spruche Salomonis". Šīm grām. bijuši daudzi atkārtoti izdevumi. - Kript.: H.A.
Z. Frīde

Saiknes

Frīdrihs Daniels Vārs (Wahr) - Radinieks
Jakobs Vilhelms Zīlmanis - Mazdēls

Apglabāts

Jelgava