Haralds Priedītis

1 bilde

14.10.1925 – 03.03.1987

Haralds Priedītis (1925–1987) – filozofs, žurnālists. Bijis Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Propagandas nodaļas instruktors un sektora vadītājs, kultūras nodaļas vadītāja vietnieks, laikraksta "Pravda" pastāvīgais korespondents Latvijā un žurnāla "Padomju Latvijas Komunists" galvenais redaktors, kā arī LPSR Žurnālistu savienības valdes sekretārs.

Dzimšanas laiks/vieta

14.10.1925
Rīga

Miršanas laiks/vieta

03.03.1987
Rīga

Profesionālā darbība

1963: pirmā publikācija – humoristiska reportāža "Made in USA" "Dadža kalendārā".
1971, 16. janv.: pirmā literatūras kritika – problēmraksts "Dzejas sāpju ceļi" laikrakstā "Literatūra un Māksla".


Raksti par literatūru un filozofiski estētiskām problēmām
1974: "Dzīves loģika un literatūras loģika".
Krājumā balstoties uz marksistiski ļeņinisma ideoloģijas bāzes, skaidroti kritikas metodoloģiskie jautājumi, analizēta daiļrades procesā vērojamā esamības parādību un likumību transformācija mākslas tēlos.

Disertācija
1981: "Literatūras un mākslas saikne ar dzīvi |eņiniskās atspoguļošanas teorijas gaismā".

Izglītība

Rīgas pilsētas 5. pamatskola
Rīga

Rīgas 2. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1956
Beidzis V. I. Ļeņina Kara politisko akadēmiju

Darbavieta

Pēc V. I. Ļeņina Politiskās kara akadēmijas absolvēšanas strādāja par politisko darbinieku Jūras Kara Flotes daļās.

Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Vecākais redaktors

1961–1965
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Propagandas nodaļas instruktors un sektora vadītājs

1965–1971
Rīga
Laikraksta "Pravda" pastāvīgais korespondents Latvijā

1967–1971
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Kultūras nodaļas vadītāja vietnieks

1971–1985
Žurnāls "Padomju Latvijas Komunists"
Rīga
Galvenais redaktors

Dienests

Sarkanā armija
H. Priedītis bija vada komandieris, tika ievēlēts par 125. gvardes latviešu strēlnieku pulka komjaunatnes biroja sekretāru.

Dalība organizācijās

Emigrē

1941–1945
Kazahstāna
Otrā pasaules kara laikā evakuējās uz Kazahijas PSR, strādāja kolhozā.

Apglabāts

Rīgas Otrie Meža kapi