Gvido Hermanis Ekarts

1 bilde

19.09.1873 – 26.09.1951

Gvido Hermanis Ekarts (1873–1951) – vācbaltiešu rakstnieks, kritiķis. Vispirms nodarbojies ar mūzikas pedagoģiju, pēcāk pievērsies žurnālistikai. Bijis literatūras, mākslas un mūzikas kritiķis laikrakstos "Rigasche Rundschau" un "Rigasche Neueste Nachrichten". Vērtējis norises dažādās skaņumākslas jomās, tomēr vislielāko ieguldījumu devis operas kritikā. Vairāku romānu un viena stāstu krājuma autors.

Dzimšanas laiks/vieta

19.09.1873
Pērnava

Miršanas laiks/vieta

26.09.1951
Īberlingene

Personiska informācija

Tēvs – jurists un dzejnieks Gvido Heinrihs Ekarts.
Sieva – dzejniece Elfrīda Ekarte-Skalberga. 

Bijis draudzīgās attiecībās ar Jāzepu Vītolu un Alfrēdu Kalniņu.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Romāni
1900: "Ercole Tomei"
1904: "Der junge Kurt"
1906: "Die Infamen"

Stāstu krājums
1929: "Kennen Sie Pico?"


DARBĪBA KRITIKĀ

Vērtējis norises dažādās skaņumākslas jomās, tomēr vislielāko ieguldījumu, īpaši 20. gados, devis operas kritikā. Recenzējis pirmos šī žanra darbus latviešu mūzikā: A. Kalniņa "Baņutu" (RR, 1920, 120), Jāņa Mediņa "Uguni un nakti" (RR, 1921, 116 un 284), "Dievus un cilvēkus" (RR, 1922, 118), A. Kalniņa "Saliniekus" (RR, 1926, 34), Jāzepa Mediņa "Vaideloti" (RR,1927, Nr. 261). Viņa recenzijas izcēlušās ar labvēlīgi kritisku toni, sulīgu valodu un humora izjūtu.

Citātu galerija

PAR GVIDO HERMANI EKARTU

"Gvido Hermanis Ekarts galvenokārt ir prozaiķis. 20. gadsimta pirmajā pusē viņš publicējis trīs romānus un stāstus, kas gan pāri vācbaltiešu rakstniecības vidusmēra līmenim nepaceļas, kā arī rosīgi darbojies vācu avīzēs kā mūzikas un teātra kritiķis. Domājams, ka īpaša nozīme Ekarta dzīvē ir mākslas studijām Minhenē, kas viņa darbos ienes vācu modernisma atbalsis. Un, kaut arī Ekarta lirika atsevišķā krājumā nav publicēta, toties viņa nedaudzie dzejoļi ir pietiekami spilgti, lai tiktu pamanīti un iekļauti vācbaltiešu dzejas izlasēs."

Grudule, Māra. Vācbaltiešu literatūra (1890–1939). Kalnačs, Benedikts (red). Vācu literatūra un Latvija 1890–1945. Rīga: Zinātne, 2005, 446. lpp.

Saiknes

Elfrīde Ekarte-Skalberga - Dzīvesbiedre

Pseidonīms

Pico, Fritz Geron Pernauhm

Papildu vārdi

Guido Hermann Eckardt

Izglītība

Rīga
Apmeklējis skolu Rīgā.

Minhene
Studējis Minhenē.

Kuldīga
Apmeklējis ģimnāziju Kuldīgā.

Darbavieta

Rīga
Kādu laiku strādājis par mūzikas skolotāju, vēlāk feļetona redaktors.

1908–1934
Laikraksts "Rigasche Rundschau" (1894–1939)
Doma laukums 1, Rīga
Literatūras, mākslas un mūzikas kritiķis.

1908–1910
Laikraksts "Rigasche Neueste Nachrichten" (1907–1911)
Grēcinieku iela, Rīga
Literatūras, mākslas un mūzikas kritiķis.

1940
Vācija
Mūža nogalē bijis teātra kritiķis izdevumā  "Sudkurier" Diendvidvācijas pilsētā Konstancā.

Emigrē

1940
Vācija
Vilcinājies atstāt Latviju kopā ar citiem vācbaltiešu repatriantiem un izceļojis tikai 1940. gadā.