Gunārs Tirzītis

Biologs, Dr. chem., strādājis Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūtā, Organiskās sintēzes institūtā, nodarbojies ar heterociklisko savienojumu sintēzi un antioksidantu īpašībām. Kopš 2007. gada ir emeritētais zinātnieks. G. Tirzītis ir vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju autors. Pirmais literārais publicējums grāmatā "Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā" (2005). Lata romānu (Vakara romānu) sērijā iznākuši četri romāni – "Kur mājvieta mana..." (2013), "Livonijas saulriets" (2018), "Sīļa māja" (2020), "Leģionārs" (2022). Brīvajā laikā Gunārs Tirzītis arī glezno.

Dzimšanas laiks/vieta

1935

Nodarbes