Gunārs Selga

8 bildes
Lomas: dzejnieks

04.03.1929 – 25.06.1986

Gunārs Selga (1929–1986) – rakstnieks. Četru dzejoļu krājumu autors, izdots arī bērnības atmiņu un literāro portretu krājums, kā arī citi darbi. Pašanalīze, sadzīves norišu tēlojums, mirkļa un noskaņas tvērums dzejā mijas ar filozofisku dzīves jēgas apjausmu. Dzejas muzikalitāte piesaistījusi daudzu komponistu uzmanību, komponēts ap 200 dziesmu ar G. Selgas tekstiem.

Dzimšanas laiks/vieta

04.03.1929
Ziemera pagasts
Dravnieki.

Miršanas laiks/vieta

25.06.1986
Rīga

Personiska informācija

Dzimis zemnieka Jāņa Zaķa un viņa sievas Alīdas ģimenē.

1944–1949: mācoties Gaujienas vidusskolā, Gunāra Selgas personības izveidē nozīmīga bijusi skolas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja Vera Ketnere, pedagogi Marta un Jānis Račevski. Skolas literatūras pulciņa žurnālā "Gauja" publicēti pirmie Gunāra Selgas literārie mēģinājumi, dziedāšanas skolotājs Voldemārs Evans komponējis vienu no viņa pirmajiem dzejoļiem.

1949: pārcēlies dzīvot uz Rīgu.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmās publikācijas
1949: rudenī publicēts pirmais dzejolis "Kā slinkais Pičs uz skolu gāja" ar pseidonīmu Gunārs Strauts (laikrakstā "Pionieris").
1955: publicēts pirmais dzejolis "Sargāsim, draugs!" ar vārdu Gunārs Selga (žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete" 6. numurā).

Dzejoļu krājumi
1965:
"Saule un pleca".
1969: "Airi".
1974: "Šūpoles ābelēs".
1979: "Ceļā aizsapņojos".

Citi darbi
1962:
tēlojumu krājums "Kazahijas ceļu stāsti".
1964: liriska reportāža no Donbasa "Rokasspiediens" (iekļauti arī M. Riļska, A. Skalbes un A. Vējāna dzejoļi).
1977: reportāža "Gadsimta maģistrāle" (E. Andersona un V. Svirska darbu reprodukcija).
1978: bērnības atmiņas, veltījumdzejoļi, literāri portreti apkopoti krājumā "Gaujas plūdumā klausoties...".

SASTĀDĪTĀJS

Krājumi
1964: sastādījis dzejoļu izlasi "Ar rītdienu mums jāsatiekas" (Latvijas Valsts izdevniecība; kopā ar Maiju Augstkalni).
1965: sastādījis krājumu "Paceltu galvu pār robežām eju" (Latvijas Valsts izdevniecība), kas stāsta par citu padomju republiku kultūras ietekmi uz Latvijas kultūru.
1966: izdota kabardiešu un balkāru dzejas izlase "Pateicība saulei" (izdevniecība "Liesma") Gunāra Selgas sakārtojumā, ar viņa rakstītu priekšvārdu. Atdzejotāju vidū arī Gunārs Selga.


RECEPCIJA CITOS MĀKSLAS VEIDOS

Dziesmas ar Gunāra Selgas vārdiem komponējuši komponisti Pauls Dambis, Georgs Dovgjallo, Gunārs Freidenfelds, Edmunds Goldšteins, Oļģerts Grāvītis, Artūrs Grīnups, Elga Īgenberga, Igors Jakovļevs, Romualds Jermaks, Aldonis Kalniņš, Romualds Kalsons, Valters Kaminskis, Juris Karlsons, Jānis Ķepītis, Jānis Ozoliņš, Ģederts Ramans, Lauma Reinholde, Boriss Rezņiks, Vilnis Salaks, Viktors Sams, Uldis Stabulnieks, Alfrēds Tučs, Arvīds Žilinskis.

Citātu galerija

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "AIRI" (1969)

“Gunārs Selga ir klusāks, ne tik subjektīvs [salīdzinot ar Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni], ja lietojam šo vārdu vairāk nosacīti, kā eksplozīvāku jūtu uzliesmojumu apzīmējumu. Tieši klusinātais tonis, smalks lirisms, vizuāla pasaules redzēšana ir arī viņa “Airu” labāko dzejoļu iezīme. Tajos nav nekādas uzspēles, samākslotības, ik dzejoļa rinda skan kā uzvilkta stīga. [..] dzejnieku saviļņo neuzkrītošas parādības, ierosu izraisa ikdienišķa darba cilvēka dzīve, kurai, mūždien nodarbināti ar lielām lietām, nereti paejam garām. Vienkārši to neredzam. Bet dzejniekam jāprot apstāties un saredzēt.”

Damburs E. Dzejnieks un viņa grāmata. Karogs, 1970, Nr. 2, 161. lpp.

Saiknes

Ina Zaķe - Dzīvesbiedre

Nodarbes

Dzimtais vārds

Gunārs Zaķis

Pseidonīms

Gunārs Strauts

Izglītība

1937–1944
Luturu pamatskola
Luturi
Mācījies Zvārtavas pagasta Luturu pamatskolā.

1944–1949
Gaujienas vidusskola
Vidusskola

1949–1950
Rīgas Raiņa 8. strādnieku jaunatnes vakara vidusskola
Rīga

1953–1954
Rīgas 23. strādnieku vakara vidusskola
Avotu iela 44, Rīga

Darbavieta

1953–1954
Rūpnīca "Sarkanais kvadrāts"
Rīga
Krāsotājs

1954–1957
Poligrāfiķu centrālais klubs
Rīga
Masu sektora vadītājs

1957–1961
Latvijas PSR Arodbiedrību centrālā padome
Rīga
Kultūras darba inspektors

1961–1963
Latvijas PSR Radiokomiteja
Rīga
Ārštata korespondents

1963–1968
Latvijas Padomju rakstnieku savienības klubs
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Direktors

1968–1970
Laikraksts "Literatūra un Māksla" (1945–1994)
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Līdzstrādnieks

1973–1976
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Līdzstrādnieks

1977–1986
Latvijas PSR Radiokomiteja
Literāri dramatisko raidījumu redakcijas redaktors

Dalība organizācijās

1964–1986
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Ceļojums

1982
Ungārija
Brauciens delegācijas sastāvā.

04.1985–05.1985
Dānija
Tūrisma brauciens.

Apglabāts

28.06.1986
Raiņa kapi
Izvadīts no Raiņa kapu kapličas 28. jūnijā pulksten 14.00.